Un oraș ….. mai curat

    Păstrarea curăţeniei pe domeniul public reprezintă o îndatorire civică a tuturor locuitorilor municipiului, a agenţilor economici precum și a instituțiilor publice care își desfășoară activitatea pe raza  municipiului, iar organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a tuturor factorilor cu responsabilități în acest sens.

    Poliția Locală Mediaș a demarat un proiect amplu de informare cu  privire la obligativitatea respectării prevederilor legale în vigoare  pe linia păstrării curățeniei la nivelul municipiului, sens în care s-au desfășurat  o serie de acțiuni în care au fost  incluse atât persoanele fizice cât și reprezentanți ai  agenţilor economici din zona centrală a municipiului. Un aspect prioritar al acestor interacțiuni a fost  cel referitor  la  obligaţia pe care o au  persoanele menționate anterior de a efectua  lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea. Activități  similare se vor desfășura pe toată raza municipiului  Mediaș și a  localității Ighișul  Nou.

   Obiectivul  declarat  este acela de a determina o atitudine proactivă la nivelul municipiului, manifestată prin conformare voluntară a tuturor celor care au responsabilități în sensul celor prezentate anterior.

    În condițiile  în care se va constata nerespectarea obligațiilor susmenționate dar și a termenelor stabilite pentru conformare, polițiștii locali vor proceda  la aplicarea prevederilor legale prevăzute la art.1 alin.1 pct.19 din HCL nr.166/2009, unde este stipulat  că:

,, faptele săvârşite de persoane fizice, cu încălcarea normelor privind managementul deşeurilor, curăţenia stradală şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, păstrarea ordinii şi liniştii publice constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

,, neigienizarea spaţiilor verzi, indiferent de titlul sub care sunt deţinute, a trotuarelor şi rigolelor din dreptul clădirilor şi proprietăţilor pe care le deţin sau folosesc, inclusiv a căilor de acces si a parcărilor, cu amenda de la 300 lei la 500 lei”.

    În completarea celor prezentate mai sus  reamintim că îngrijirea terenurilor intravilane constituie  o problemă de interes public, iar potrivit art. 94, alin. 1, lit. r, din OUG 195/2005, protecţia mediului  constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop este obligatorie luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional.

    Corelativ, art. 96 alin. 1  pct. 10. din acelaşi act normativ sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea acestei obligaţii.