Staționarea vehiculelor pe spații verzi

    În vederea protejării și conservării spațiilor verzi de pe raza municipiului Mediaș, este necesar să manifestăm o mai mare preocupare pentru folosirea acestora, în sensul de a nu folosi aceste spații neautorizat, să evităm ocuparea nelegitimă a acestora și de a nu desfășura activități economice în aceste zone, activități care să conducă la deteriorarea zonei verzi.

    În  săptămânile care urmează Poliția Locală Mediaș va acorda o atenţie sporită acestor aspecte și în mod special asupra acelora privind staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi.