Serviciul administrativ şi juridic

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI FINANCIAR CONTABIL

Cîndescu Cosmina-Georgeta                     Consilier

Mureșan Anca-Ioana                                    Inspector 

Atribuții:

 • asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale prin concurs;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul instituției;
 • răspunde de aplicarea corectă a legislației de salarizare;
 • asigură respectarea prevederilor legale privind administrarea finanțelor publice;
 • asigură administrarea patrimoniului instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează și conduce evidența contabilă;
 • elaborează și supune aprobării Consiliului Proiectul local al bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Poliției Locale;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din buget;
 • gestionează și administrează materialele și mijloacele de transport care intră în dotarea Poliției Locale;
 • controlează modul de utilizare a bunurilor mobile și imobile;
 • efectuează inventarierea patrimoniului instituției conform legislației în vigoare;
 • controlează și îndrumă activitatea de depozitare, conservare și întreținere a tehnicii, exploatării, evidenței și păstrării în condiții de siguranță a armamentului și munițiilor, pe baza reglementărilor în vigoare;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcției Poliției Locale.

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI JURIDIC

Compartimentul Dispecerat și Baza de Date

Katona Ecaterina                       Polițist local

Györgyi Mihály                           Polițist local                                                      

Mihai Adrian                               Polițist local                                                            

Mateica Marius-Liviu                Inspector

Atribuții:

 • coordonarea activității personalului și intervenției la evenimente;
 • verificarea în baza de date a MAI a persoanelor și a autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii;
 • cooperarea cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unei date cu caracter personal, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • înregistrează toate documentele adresate instituției;
 • ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de politiștii locali;
 • trimite PV de contravenție neachitat în termenul legal pentru a fi luat în debit de către autoritățile locale;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcției Poliției Locale.

Compartiment juridic și evidentă

                                              Consilier Juridic

Atribuții:

 • verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor;
 • reprezintă Direcția Poliția Locală în fața instanțelor judecătorești;
 • verifică respectarea, în condițiile legii, a unui mandat de aducere la dispoziție a organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială;
 • organizează și pregătește activitatea de păstrare și arhivare a documentelor, conform actelor normative în vigoare;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcției Poliției Locale.