Servicii

Conducere

 • Șef Serviciul Poliția Locală Mediaș                     Doroga Nicolae     Tel: 0269 803 886

Atribuţii:

 • Organizează , planifică şi conduce  întreaga activitate a poliţiei locale;
 • Analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
 • Propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 • Coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 • Întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 • Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 • Răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
 • Asigură informarea operativă a Consiliului Local despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
 • Reprezintă politia locala în relaţiile cu alte instituţii ale statului, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
 • Asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 • Organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 • Analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice;
 • Organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
 • Organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 • Organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
 • În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.