Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 26.04.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE

din data de 26.04.2016 în cadrul Direcției Poliția Locală Mediaș la concursul  de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție specifice vacante de polițist local

Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

1. Ciută Marius-Ioan-62,33-Admis

2. Bleahu Vasile-Lucian-47,00-Respins

3. Marin Ionuș-Valentin-36,66-Respins

  • Candidatul declarat admis va susține interviul la data de 28.04.2016 ora: 12.00, la sediul DPL Mediaș.
  • Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, la comisia de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi 26.04.2016 ora: 13.00 la sediul DPL Mediaș.