Raport privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2017

   În perioada analizată Direcţia Poliţia Locală Mediaş a desfăşurat activităţi care au avut ca obiectiv principal, menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj, a comerţului stradal neautorizat, verificarea modului de respectare a regulilor stabilite în parcările cu plată, asigurarea unui climat de siguranţă civică pentru locuitorii municipiului şi menţinerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale şi al pieţelor din municipiu.

   Numărul de angajaţi ai Direcţiei Poliţia Locală Mediaş la sfârşitul anului 2017 a fost de 37, iar vârsta medie a personalului este de 44 ani.

   Poliţiştii locali au făcut eforturi pentru executarea în condiţii optime a numărului crescând al misiunilor primite, atât în zilele lucrătoare, cât şi nelucrătoare, aceasta presupunând un efort fizic şi psihic mai mare, în concordanță cu prevederile normativelor de securitate în muncă.

   Lunar angajaţii Poliţiei locale, au desfăşurat activităţi de instruire profesională pe teme care privesc legislaţia specifică, organizarea activităţii, ţinuta, comportamentul, integritatea și etica muncii etc., organizate de conducerea direcţiei, iar zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară timp de 30 minute o şedintă operativă cu tematică privind misiunile care urmează a se desfășura pe timpul serviciului.

   Toate activităţile din cadrul instituţiei se desfăşoară în conformitate cu procedurile operative întocmite la nivelul instituţiei ( 60 proceduri operative ).

    Întreaga activitate a poliţiei locale se desfăşoară pentru respectarea legii în raport cu cetăţenii, în scopul prevenirii săvârşirii unor contravenţii, a soluţionării solicitărilor şi sesizărilor cetăţenilor adresate prin diverse mijloace: dispeceratul poliţiei locale, mass media, sesizări scrise, e-mail, telefonul 0269/ 841394, în termenul legal.

   Pe parcursul anului 2017, au fost operate 4190 acte prin Serviciul Administrativ şi Juridic, respectiv: sesizări, identificări, notificări utilizatori auto, citaţii, comunicări sentinţe judecătoreşti, mandate de aducere, afişări, procese verbale de constatare a contravenţiei.

    Au fost înregistrate şi soluţionate de către poliţiştii locali un număr de 1098 sesizări şi solicitări ale cetăţenilor, care au vizat ordinea publică, aspecte privind circulaţia rutieră, activitatea comercială a agenţilor economici persoane fizice şi juridice, disciplina în construcţii, protecţia mediului.

    Au fost transmise prin intermediul siteului, 41 de comunicate privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală.

    Prezenţa permanentă a poliţiştilor locali în mediul stradal, în toate zonele municipiului, în cadrul misiunilor de patrulare, de verificare, control, sau cu prilejul acţiunilor tematice, asigură un contact direct cu cetăţenii.

   Urmare, a acţiunilor tematice, a misiunilor de patrulare şi a sesizărilor primite de la cetăţeni, poliţiştii locali au efectuat în cartierele municipiului, verificări specifice, vizând probleme de: ordine publică, protecţia mediului, circulaţie rutieră, disciplina în construcţii şi control comercial, conform competenţelor.

   În urma activităţilor de verificare şi control au fost aplicate 1.791 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 400.575 lei (1149 / 642 ).

   Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 37 au fost atacate în instanţă. Până la sfârşitul anului 2017 au fost soluţionate definitiv doar 20 dosare, din care în 12 dosare au fost menţinute măsurile aplicate, fiind respinse plângerile, 2 au fost transformate în avertisment, 6 au fost anulate, iar alte 17 dosare sunt în curs de soluţionare.

   Faptele contravenţionale constatate și sancțiunile aplicate, defalcate pe acte normative, se prezintă astfel:

1. Legea. nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică: 235 de sancţiuni cu amendă în valoare de 49.950 lei şi 44 avertismente scrise;

2. Legea. nr. 12/1990 privind activităţi de comerţ ilicit: 125 de sancţiuni cu amendă  în valoare de 91.900 lei şi 39 avertismente scrise;

3. Legea. nr. 24/2007 privind administrarea spaţiilor verzi: 19 sancţiuni cu amendă în valoare de 3200 lei şi 8 avertismente scrise;

4. Legea. nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic: 3 sancţiuni cu amendă în valoare de 4000 lei şi 1 avertisment scris;

5. Legea. nr. 92/2002 privind transportul public local: 5 sancţiuni cu amendă în valoare de 450 lei şi 1 avertisment scris;

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 20 sancţiuni cu amendă în valoare de 4000 lei şi 25 avertismente scrise;

7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 455 de sancţiuni cu amendă în valoare de 166.935 lei şi 133  avertismente scrise;

8. H.C.L. nr. 166/209 privind gospodărirea municipiului: 170 de sancţiuni cu amendă în valoare de 53.550 lei şi 265 avertismente scrise;

9. H.C.L. nr. 103/2008 privind utilizarea şi administrarea căilor publice: 10 de sancţiuni cu amendă în valoare de 1.590 lei şi 35  avertismente scrise;

10. H.C.L. nr. 52/2009 privind creşterea animalelor: 41 sancţiuni cu amendă în valoare de 6.650 lei şi 36 avertismente scrise;

11. H.C.L. nr.292/2017 privind staţionarea în parcările din zona centrala fără tichet de parcare, pătrunderea în Piața Regele Ferdinand I fără card de acces, staţionarea pe locurile de parcare destinate riveranilor: 42 de sancţiuni cu amendă în valoare de 12.600 lei şi 48 avertismente scrise;

12. O.U.G. nr. 195/2005 privind depozitarea de gunoaie de-alungul căilor de comunicaţii rutiere: 1 sancţiune cu amendă  în valoare de 3.000 lei;

13. Legea nr. 349/2006 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 23 sancţiuni cu amendă în valoare de 2.750 lei şi 7 avertismente scrise.

   În total în anul 2017 s-au aplicat un nr.de 1.149 de sancţiuni cu amendă în valoare de 400.575 lei şi 642 avertismente scrise.

   Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele:

 • au fost legitimate un număr de 6936 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 2617 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 84 stări conflictuale;
 • s-au desfăşurat 650 activităţi în comun cu Poliţia Municipală şi Jandarmeria Mediaş
 • au fost depistate 67 persoane care au comis infracțiuni;
 • s-au desfăşurat 194 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost executate 56 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș;
 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 ZONE din oraş, conform Planului de ordine şi siguranţă publică, iar în intervalul 22,00 / 06,00 în patrule mixte împreună cu agenţii de la Poliţia Municipiului Mediaș;
 • au fost organizate acţiuni de ordine publică pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de normalitate a tuturor manifestărilor organizate cu ocazia aniversării a 750 de ani de la atestarea documentară a oraşului;
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public în care se practică astfel de fapte;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen, fiind luate măsuri de informare a DAS Mediaș și a altor autorități locale;
 • s-au desfăşurat zilnic acţiuni pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele în parcările cu plată, fără să deţină tichet de parcare, luăndu-se măsuri contravenţionale;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână ( în zilele de sâmbătă şi duminică), la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, atunci când s-au oficiat căsătorii;
 • s-au desfășurat acțiuni în comun cu reprezentanții ECO SAL pentru prevenirea depozitării de gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate;
 • am organizat împreună cu lucrătorii DSP Sibiu, acțiuni pe linia salubrizării la proprietăți private, acolo unde ne-au fost sesizate astfel de fapte de către cetățeni;
 • în baza Legii nr. 185/2013 și a HCL Mediaș nr. 278/2013 privind publicitatea stradală, am desfășurat actiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natură contravențională  pe această linie;
 • în zilele de joi au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat, respectiv ocuparea trotuarelor și a părții carosabile din zona Târgului de Vechituri, iar persoanele care au fost depistate în astfel de ipostaze au fost determinate să expună și să comercializeze marfa în incinta pietei;
 • s-a asigurat desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor organizate cu ocazia Sărbătorilor Religioase;
 • s-a  asigurat desfășurarea în condiţii de normalitate a Evaluărilor Naționale la instituţiile de învăţământ din responsabilitate;
 • s-a urmărit respectarea obligației de a deține și expune la vedere autorizația/acordul de funcţionare eliberat de Primăria Mediaş şi totodată respectarea programului stabilit prin autorizația/acordul de funcţionare, de către agenţii economici;
 • s-au desfăşurat activități  privind menținerea ordinii și liniștii publice  în zona Cimitirului   administrat de Primăria municipiului Mediaș;
 • s-a acordat sprijin Spitalului Municipal Mediaş – Secţia urgenţe pentru fapte de natura tulburării ordinii şi liniştii publice de către persoane recalcitrante prezente la urgenţe;
 • s-a acordat sprijin Direcţiei de Administrare a Domeniului Public în acţiunile de ridicare a câinilor fără stăpân;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale;
 • s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și sancționarea pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, a bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, a mopediştilor şi căruţaşilor care nu au respectat prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • am asigurat circulaţia unor transporturi speciale pentru unitatea militară, în condiţii de siguranţă;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 66  vehiculele abandonate, fiind aplicate somaţii de ridicare a acestora;
 • au fost desfășurate acțiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natura expunerii autovehiculelor pe domeniul public în scopuri comerciale;
 • am participat la asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii şi defluirii spectatorilor la meciurile de fotbal şi baschet;

   În anul 2017 pentru funcţionarea instituţiei au fost efectuate cheltuieli totale de 2.218.168 lei, din care 2.084.457 lei pentru cheltuieli de personal şi 134.711 pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii.

   În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia  Poliţia Locală Mediaş a cooperat cu alte structuri, astfel:

– cu DADP în acţiunile de verificare a parcărilor cu plată şi de ridicare a câinilor fără stăpân;

– cu Direcţia Tehnică în acţiunile de asfaltare;

– cu SC Piaţa Prim Com pentru asigurarea desfăşurării în condiţii legale şi civilizate, a faptelor de comerţ în piaţă şi Târgul de Vechituri;

– cu SC ECO SAL în acţiunile de depistare a celor care deversează gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate şi a persoanelor juridice care nu au încheiate contracte de salubritate;

– cu DAS în acţiunile privind ocuparea abuzivă a locuinţelor sociale şi a celor cu privire la persoanele cu dizabilităţi, cele fără adăpost şi copiii străzii;

– cu SC Meditur în acţiunile de prevenire a săvârşirii de fapte de natură contravenţională privind transportul public de călători;

– cu ATM Mediaş în acţiunile privind branşările neutorizate la reţeaua de apă;

– cu structurile Poliţiei Municipiului Mediaş în cadrul misiunilor comune de asigurare şi menţinere a ordinii publice, prin executarea de patrule mixte pe timpul nopţii (22,00 / 06,00);

– cu Detaşamentul de Jandarmi cu prilejul desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi  sportive;

– preluarea  prin dispeceratul Direcţiei  Poliţia Locală a tuturor sesizărilor cetățenilor şi transmiterea acestora către serviciile sau direcţiile din cadrul autorităţii locale.

   De asemenea, am cooperat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Sibiu, în vederea asigurării unor comunicaţii radio fiabile, de pe terminalele Motorola Tetra de care dispunem.

   Pentru prevenirea faptelor antisociale în zona instituţiilor de învăţământ, am acţionat în baza Planului local de măsuri pentru creșterea siguranței publice în unitățile de învățământ medieșene, în zona Școlii Gimnaziale nr.4 și a Școlii Gimnaziale cu clasele I – VIII – Șt. Bathory, scoli care ne-au fost date în responsabilitate.

   Desfăşurarea tuturor activităților operative la nivelul Compartimentului dispecerat şi baza de date au avut ca scop:

• susţinerea intervenţiilor rapide în principalele zone în care există sistem de supraveghere;
• coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate în teren (s-au urmărit imaginile transmise in timp real, surprinse de camerele de supraveghere video, de pe raza municipiului şi s-au transmis poliţiştilor locali din teren, informații cu neregulile observate în 302 situaţii);
• informarea în timp real a factorilor de decizie despre situaţia din teren şi transmiterea operativă a  dispoziţiile acestora către efective;
• menţinerea permanentă a legăturii cu reprezentanţii DADP, cu responsabilităţi pe linia parcărilor cu plată,  precum şi cu celelalte structuri cu sarcini pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice.

   În prezent imaginile sunt urmărite pe 6 (şase) monitoare. Din locațiile în care sunt montate camerele video se captează imaginile de la 64 camere video, (40 analogice si 24 digitale) în timp real. Timpul de stocare al tuturor sistemelor de inregistrare video, fiind limitat software la max. 30 zile calendaristice.

   Activitatea de supraveghere video de la nivelul Poliţiei Locale este autorizată de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

   În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă, persoanele autorizate din cadrul Poliţiei Locale:

 • au verificat în baza de date a MAI, 1560 persoane şi autovehicule (835/725), în condiţiile legii;
 • au transmis 116 înregistrări la solicitarea Poliţiei Municipiului Mediaş, pentru soluţionarea unor fapte infracţionale şi contravenţionale care s-au săvârşit pe domeniul public.

            Ne exprimăm convingerea că în condiţiile de personal insuficient, totuşi prin măsurile pe care le-am adoptat în anul 2017, am reușit să limităm fenomenul infracțional și contravențional şi am reuşit să contribuim la efortul comun al administraţiei publice locale şi al celorlalte instituţii publice, la asigurarea unei stări normale de  siguranţă în spaţiul public şi privat al Municipiului Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.