Raport privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2016

Direcția Poliția Locală Mediaş își desfășoară activitatea pe raza administrativ – teritorială a municipiului Mediaş şi a satului aparţinător Ighişul Nou.

Poliţia Locală îndeplineşte în prezent atribuţii în domeniile :

 • ordine şi linişte publică
 • circulaţie pe drumurile publice
 • aspecte generale privind activitatea comercială, disciplina în construcţii şi protecţia mediului

 

OBIECTIVE PRINCIPALE

 1. Asigurarea ordinii publice, a siguranţei cetăţenilor şi creşterea eficienţei măsurilor de ordine şi linişte publică  în competența teritorială a Municipiului Mediaş şi a satului aparţinător Ighişul Nou;
 2. Creşterea eficienţei acţiunilor de combatere a cerşetoriei;
 3. Creşterea eficienţei acţiunilor pe linie de circulaţie, în limita competenţelor;
 4. Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ din municipiul Mediaş;
 5. Reducerea faptelor antisociale;
 6. Acţiunea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Mediaş;
 7. Îmbunatăţirea continuă a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În anul 2016, Poliția Locală Mediaș a funcționat în conformitate cu structura organizatorică  aprobată prin HCL Mediaș nr. 124/2015, în care sunt prevăzute un număr de 59 de posturi ( în conformitate cu normativele transmise de către Prefectura Sibiu în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale), din care:

–  55 funcții publice

–    4 posturi de personal contractual

TOTAL= 59 posturi

 

Pe parcursul anului 2016 Poliţia Locală Mediaş şi-a desfăşurat activitatea cu un efectiv de 37 de persoane, aceasta reprezentând 62,71 % încadrare.

 

Încadrarea Direcției Poliția Locală Mediaș la sfârşitul anului 2016 se prezinta astfel:

– Conducere – 1

– Compartiment resurse umane şi financiar – contabil – 2

– Serviciul ordine și liniște publică  – 22

– Serviciul administrativ și juridic – 6

– Biroul circulație rutieră – 6

 

Personalul Direcției Poliția Locală Mediaș se caracterizează prin:

 • Vârsta medie – 43 ani
 •  26 angajați au absolvit studii superioare (70,2 %)
 •  33 angajați lucrează în activități operative specifice (89,1 %)

Poliţiştii locali au făcut eforturi pentru executarea în condiţii optime a numărului crescând al misiunilor primite, chiar dacă aceasta a însemnat desfășurarea de ore suplimentare, atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele libere legale, şi deci un efort fizic şi psihic important, în concordanță cu prevederile normativelor de securitate în muncă.

Referitor la perfecționarea pregătirii personalului, pe parcursul  anului 2016, au absolvit cursul de formare inițială prevăzut de Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale, 9(nouă) polițiști locali.

Lunar angajaţii  Poliţiei locale, desfăşoară activităţi de instruire profesională pe teme ce privesc legislaţia specifică, organizarea activităţii, ţinuta, comportamentul, integritatea și etica muncii etc., organizate de conducerea direcţiei, iar zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară timp de 30 min. o ședintă operativă cu tematică privind misiunile care urmează a se desfășura pe timpul serviciului.

Toate activităţile din cadrul instituţiei se desfăşoară în conformitate cu procedurile operative întocmite la nivelul instituţiei ( 49 proceduri operative ).

                      

RELAȚIA POLIŢIE LOCALĂ – CETĂȚEAN

 

Întreaga activitate a poliţiei locale se desfăşoară pentru respectarea legii în raport cu cetăţenii, în scopul prevenirii săvârşirii unor contravenţii, a soluţionării solicitărilor şi sesizărilor cetăţenilor adresate prin diverse mijloace: dispeceratul poliţiei locale, mass media, sesizări scrise, e-mail, telefonul 0269/ 841394, în termenul legal.

Pe parcursul anului  2016, au fost operate 3508 acte prin Compartimentul juridic şi evidenţă, respectiv: sesizări, identificări, notificări utilizatori auto, citaţii, comunicări sentinţe judecătoreşti, mandate de aducere, afişări, procese verbale de constatare a contravenţiei

Au fost înregistrate şi soluţionate de poliţiştii locali un număr de 1179 sesizări şi solicitări ale cetăţenilor. Majoritatea sesizărilor au vizat ordinea publică, aspecte privind circulaţia rutieră, activitatea comercială a agenţilor economici persoane fizice şi juridice, disciplina în construcţii, protecţia mediului.

Pentru informarea cetăţenilor privind activitatea poliţiei locale au fost transmise 63 comunicate şi informaţii solicitate de mass media sau postate pe site-ul poliţiei locale.

Prezenţa permanentă a poliţiştilor locali în mediul stradal, în toate zonele municipiului, în cadrul misiunilor de patrulare, de verificare, control, sau cu pilejul acţiunilor tematice, asigură un contact direct cu cetăţenii, (la nivelul de cel puţin 2/3 din populaţia Mediaşului), fapt semificativ pentru informarea reciprocă şi colaborarea polițist local-cetățean, pentru soluţionarea problemelor existente.

 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE, CONTROL ŞI SANCŢIONARE A FAPTELOR CONTRVENŢIONALE

 

Urmare, a acţiunilor tematice, a misiunilor de patrulare şi a sesizărilor primite de la cetăţeni, poliţiştii locali din cadrul compartimentelor de specialitate, au efectuat în cartierele municipiului, 24 din 24 de ore, verificări specifice, vizând probleme de: ordine publică, protecţia mediului, siguranţă rutieră, disciplina în construcţii şi control comercial.

 

În urma activităţilor de verificare şi control au fost aplicate 1.786 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 378.715 lei (1216 / 570 ).

Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 32 au fost atacate  în instanţă. Până la sfărşitul anului 2016 au fost soluţionate definitiv doar 27 dosare, din care in  8 dosare au fost menţinute măsurile aplicate, fiind respinse plangerile, 16 au fost transformate în avertisment, 3 au fost anulate, iar alte 5 dosare sunt în curs de soluţionare.

 

Faptele contravenţionale constatate și sancțiunile aplicate, defalcate pe acte normative, se prezintă astfel:

1. Legea. nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică: 181 de sancţiuni cu amendă în valoare de 32.650 lei şi 26 avertismente scrise;

2. Legea. nr. 12/1990 privind activităţi de comerţ ilicit: 145 de sancţiuni cu amendă  în valoare de 80.350 lei şi 22 avertismente scrise;

3. Legea. nr. 24/2007 privind administrarea spaţiilor verzi: 13 sancţiuni cu amendă în valoare de 2350 lei şi 14 avertismente scrise;

4. Legea. nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic: 2 avertismente scrise;

5. Legea. nr. 92/2002 privind transportul public local: 2 sancţiuni cu amendă în valoare de 150 lei şi 3 avertismente scrise;

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 31 sancţiuni cu amendă în valoare de 6200 lei şi 40 avertismente scrise;

7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 621 de sancţiuni cu amendă în valoare de 197.690 lei şi 101  avertismente scrise;

8. H.C.L. nr. 166/209 privind gospodărirea municipiului: 265 de sancţiuni cu amendă în valoare de 40.975 lei şi 435 avertismente scrise;

9. H.C.L. nr. 103/2008 privind utilizarea şi administrarea căilor publice: 17 de sancţiuni cu amendă în valoare de 3.900 lei şi 16  avertismente scrise;

10. H.C.L. nr. 57/2013 privind lucrările tehnico-utilitare şi de construcţii: 4  avertismente scrise;

11. H.C.L. nr. 52/2009 privind creşterea animalelor: 23 sancţiuni cu amendă în valoare de 3.650 lei şi 22 avertismente scrise;

12. H.C.L. nr.294/2009 privind accesul auto în zona centrală a municipiului: 45 de sancţiuni cu amendă în valoare de 8.900 lei şi 39 avertismente scrise;

13. H.C.L. nr. 273/2010 privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în pieţe: 5  avertismente scrise;

14. Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 15 sancţiuni cu amendă în valoare de 1.900 lei şi 11 avertismente scrise.

În total în anul 2016 s-au aplicat un nr.de 1.216 de sancţiuni cu amendă în valoare de 378.715 lei şi 570  avertismente scrise.

Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele :

 • au fost legitimate un număr de 7323 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 3018 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 104 stări conflictuale;
 • s-au desfăşurat 673 activităţi în comun cu Poliţia Municipală şi Jandarmeria Mediaş;
 • au fost depistate 34 persoane care au comis infracțiuni;
 • s-au desfăşurat 101 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost duse la îndeplinire 40 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș;
 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 sectoare din oraş, conform Planului de ordine şi siguranţă publică, iar în intervalul 22,00 / 06,00 în patrule mixte împreună cu agenţii de la Poliţia Municipiului Mediaș;
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public în care se practică astfel de fapte;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen, fiind luate măsuri de informare a DAS Mediaș și a altor autorități locale;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână ( în zilele de sâmbătă şi duminică), la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, când s-au oficiat căsătorii;
 • s-au desfășurat acțiuni în comun cu reprezentanții ECO SAL pentru prevenirea depozitării de gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate;
 • am organizat împreună cu lucrătorii DSP Sibiu, acțiuni pe linia salubrizarii la proprietăți private, acolo unde ne-au fost sesizate astfel de fapte de către cetățeni;
 • în baza Legii nr. 185/2013 și a HCL Mediaș nr. 278/2013 privind publicitatea stradală, am desfășurat actiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natură contravențională  pe această linie;
 • în zilele de joi au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat, respectiv ocuparea trotuarelor si a parţii carosabile din zona Târgului de Vechituri, iar persoanele care au fost depistate în astfel de ipostaze au fost determinate să expună si să comercializeze marfa in incinta pietei;
 • s-a asigurat desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor organizate cu ocazia Sărbătorilor Religioase;
 • s-a  asigurat desfasurarea în condiţii de normalitate a Evaluarilor Nationale la instituţiile de învăţământ din responsabilitate;
 • s-a urmărit respectarea obligației de a deține și expune la vedere autorizația /acordul de funcţionare eliberat de Primaria Mediaş şi totodată respectarea programului stabilit prin autorizația /acordul de funcţionare, de către agenţii economici;
 • s-au desfăşurat activități  privind menținerea ordinii și liniștii publice  în zona Cimitirului   administrat de Primăria municipiului Mediaș;
 • s-a acordat sprijin Spitalului Municipal Mediaş – Secţia urgenţe pentru fapte de natura tulburării ordinii şi liniştii publice de către personae recalcitrante prezente la urgenţe;
 • s-a acordat sprijin Serviciului Public de Ecologizare în acţiunile de ridicare a câinilor fără stăpân;
 • a fost sprijinită Gospodăria Comunală în toate acţiunile de asfaltare care s-au derulat pe domeniul public;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
 • s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și sancționarea pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, a bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, a mopediştilor şi căruţaşilor care nu au respectat prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • am asigurat circulaţia unor transporturi speciale pentru unitatea militară, în condiţii de siguranţă;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 26  vehiculele abandonate, fiind aplicate somaţii de ridicare a acestora;
 • au fost desfășurate acțiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natura expunerii autovehiculelor pe domeniul public în scopuri comerciale;
 • am participat la asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii şi defluirii spectatorilor la meciurile de fotbal ale echipe Gaz Metan;
 • am participat la asigurarea desfăşurării în condiţii optime a adunărilor publice pe timpul desfăşurării campaniilor electorale.

 

BUGETUL DE CHELTUIELI

 

În anul 2016 pentru funcţionarea instituţiei în condiţii de normalitate au fost efectuate cheltuieli totale de 1.718.040 lei, din care 1.645.710 lei pentru Secțiunea funcționare și 72.330 lei  pentru Secţiunea dezvoltare.

Pe parcursul anului 2016 s-au executat următoarele achiziții principale:

– echiparea efectivelor, conform normelor prevăzute de HG nr. 1332/2010 – privind Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale

– staţii de emisie – recepţie Motorola TETRA portabile  – 10 buc

– pistoale Glock 19 şi muniţia aferentă – 10 buc

– studiu de fezabilitate pentru sistemul de supraveghere video

 

COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII

 

În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia  Poliţia Locală Mediaş a cooperat cu alte structuri, astfel:

– cooperarea cu structurile Poliţiei Municipiului Mediaş în cadrul misiunilor comune de asigurare şi menţinere a ordinii publice, prin executarea de patrule mixte pe timpul nopţii (22,00 / 06,00);

– cooperarea cu Detaşamentul de Jandarmi cu prilejul desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi  sportive;
-preluarea  prin dispeceratul Direcţiei  Poliţia Locală a tuturor sesizarilor cetațenilor şi transmiterea acestora către serviciile sau direcţiile din cadrul autorităţii locale;

– cooperarea cu SC ECO SAL în acţiunile de depistare a celor care deversează gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate şi a persoanelor juridice care nu au încheiate contracte de salubritate;
– cooperarea cu SC Piaţa Prim Com pentru asigurarea desfăşurării în condiţii legale şi civilizate, a faptelor de comerţ în piaţă;

– cooperarea permanentă cu SPE în acţiunile de ridicare a câinilor fără stăpân;

– cooperarea cu Gospodăria Comunală în acţiunile de asfaltare;

-cooperarea cu SC Meditur în acţiunile de prevenire a săvârşirii de fapte de natură contravenţională privind transportul public de călători.

De asemenea, am cooperat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Sibiu, în vederea asigurării unor comunicaţii radio fiabile, de pe teminalele Motorola Tetra de care dispunem.

Totodată, instituţia noastră a participat activ la  activităţile organizate de către Direcţiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Mediaş şi ale altor instituţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi, cele fără adăpost şi copiii străzii.

În baza Planului local de măsuri pentru creșterea siguranței publice în unitățile de învățământ medieșene și în zonele adiacente acestora, elaborat la nivelul IGP Sibiu și al  Instituției Prefectului – județul Sibiu, am acționat zilnic pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale  şi luarea măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează aceste zone, în special în zona Școlii Gimnaziale nr. 4 și a Școlii Gimnaziale cu clasele I – VIII – Șt. Bathori, școli care ne-au fost date în responsabilitate.

 

COMPARTIMENTUL DISPECERAT ŞI BAZA DE DATE

 

Desfăşurarea tuturor activităților operative la nivelul Compartimentului dispecerat şi baza de date au avut ca scop :

 • coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate  în teren ( s-au urmărit imaginile transmise in timp real, surprinse de camerele de supraveghere video, de pe raza municipiului, şi s-au transmis poliţiştilor locali din teren, informații cu neregulile observate în 249 de situaţii);
 • susţinerea intervenţiilor rapide în principalele zone în care există sistem de supraveghere şi care se află în proprietatea Primăriei Municipiului Mediaş sau în administrarea autorităţilor publice locale;
 • informarea în timp real a factorilor de decizie despre situaţia din teren şi transmiterea operativă a  dispoziţiile acestora către efective;
 • menţinerea permanentă a  legăturii cu structura similară din cadrul Serviciului Public de Ecologizare, precum şi cu celelalte structuri cu sarcini pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice (prin canale de comunicare specifice).

 

În prezent imaginile sunt urmărite pe  6 (şase) monitoare. Din locațiile în care sunt montate camerele video se captează imaginile de la 64 camere video, (40 analogice si 24 digitale) în timp real. Timpul de stocare al tuturor sistemelor de inregistrare video, fiind limitat software la max. 30 zile calendaristice.

 

Activitatea de supraveghere video de la nivelul Poliţiei Locale este autorizată de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă, persoanele autorizate din cadrul Poliţiei Locale :

 • au verificat în baza de date a MAI, 816  persoane şi autovehicule (291/525), în condiţiile legii;
 • au supravegheat terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • au avut in vedere urmărirea și depistarea persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului, precum și a autovehiculelor care au intrat în zona restricționată din Piața Regele Ferdinand I, fără să dețină card de acces și a celor care intră legal, dar care staționează peste limita legală de 30 de minute;
 • au supravegheat  zonele unităţilor de învăţământ si cele adiacente acestora;
 • au transmis înregistrări la solicitarea Poliţiei Municipiului Mediaş, pentru soluţionarea unor fapte infracţionale şi contravenţionale care s-au săvârşit pe domeniul public

Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am  adoptat în anul 2016, am reușit să limităm fenomenul infracțional și contravențional, cu influențe benefice asupra vieții și confortului cetățenilor din municipiul Mediaș.

 

Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie evidenţiază faptul că,  Direcţia Poliţia Locală Mediaş şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al administraţiei publice locale şi al celorlalte instituţii publice, la asigurarea unui nivel de siguranţă corespunzător, în spaţiul public şi privat.