Raport privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2014

I. CONSIDERAȚII GENERALE

Poliția Locală Mediaș este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Mediaș și își desfășoară activitatea sub autoritatea și controlul nemijlocit al primarului.

În anul 2014 Poliția Locală Mediaș a funcționat în conformitate cu structura organizatorică  aprobată prin HCL Mediaș nr. 106/2014, în care au fost prevăzute un număr de 52 de posturi, din care :

–  48 funcții publice (5 funcții publice de conducere și 43 de execuție);

–    4 posturi de personal contractual.

TOTAL= 52 posturi

La sfârșitul anului 2014 au fost încadrate 32 de posturi (61,53 %).

În structura Direcției Poliția Locală Mediaș sunt  2 servicii și 1 birou, după cum urmează :

 • Serviciul ordine și liniște publică cu următoarele compartimente:
 1. Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective
 2. Compartiment echipe mobile de intervenție
 3. Compartimentul disciplina în construcții , control comercial și protecția mediului
 • Serviciul resurse umane, administrativ, asigurare logistică,financiar – contabil și juridic, cu următoarele compartimente:
 1. Compartiment resurse umane și financiar – contabil
 2. Compartiment juridic și evidență
 3. Compartiment dispecerat și baza de date
 • Biroul circulație rutieră

Referitor la perfecționarea pregătirii personalului, pe parcursul  anului 2014, au absolvit cursul de formare inițială prevăzut de Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale, 5(cinci) polițiști locali, iar alți 5(cinci) polițiști locali au început acest curs la data de 01.12.2014 și urmează să-l absolve la data de 01.03.2015.

Potrivit Planului de instruire anual, întocmit la nivelul Poliției Locale Mediaș, lunar timp de 2 (două) ore au avut loc sedințe de pregătire profesională în domeniul juridic, tehnic specific și pregătire fizică și totodată  conform procedurilor stabilite, zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară timp de 15 min. o sedintă cu tematică privind acțiunile care urmează a se desfășura pe timpul serviciului.

II. REALIZĂRI

Pe parcursul anului 2014 s-au executat următoarele achiziții :

 • finalizarea lucrărilor de utilare a dispeceratului Poliției Locale cu aparatură și tehnică specifică;
 • instalarea Sistemului de supraveghere video pe cele două tronsoane, respectiv – Zona Parcului din Cartierul Vitrometan  și  zona podului peste râul Târnava Mare până în zona BRD, care cuprinde 12 camere video profesionale de înaltă fidelitate;
 • dotarea cu 16 stații de emisie recepție digitale TETRA, care funcționează pe platforma STS;
 • echiparea efectivelor, conform normelor prevăzute de HG nr. 1332/2010 – privind Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale.

Fondurile necesare s-au asigurat prin buget. Pentru instalarea sistemului de supraveghere s-au cheltuit 99262 lei, acesta fiind de un real folos, determinând o diminuare a distrugerilor de mobilier amplasat pe domeniul public și tototodată sau dovedit a fi utile în depistarea autorilor unor infracțiuni săvârșite pe raza municipiului Mediaș. Până în prezent am instalat 20 de camere video, dar se captează imaginile în timp real de la încă 30 camere video instalate pe domeniul public, având posibilitatea de a  acționa în cel mai scurt timp pentru luarea măsurilor legale atunci când situația a impus-o .

Pentru achiziționarea de stații de emisie recepție digitale TETRA, au fost realizate  investiții în valoare de 74970 lei. Acestea funcționează pe platforma STS, reușindu-se în acest fel comunicarea din orice zonă a orașului și din Ighișul Nou.

De asemenea, la capitolul investiții s-au mai  cheltuit suma de 9575 lei pentru diferite licențe.

În total în anul 2014,  Poliția Locală Mediaș a realizat achiziții în valoare de 183807 lei, sumă asigurată din bugetul local.

III. COOPERAREA INTER-INSTITUȚIONALĂ

Poliția Locală Mediaș a desfășurat activități de cooperare cu toate instituțiile de profil care funcționează pe raza Municipiului Mediaș și a acordat sprijin tuturor instituțiilor publice din raza de competență, pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.

În domeniul ordinii și liniștii publice s-au organizat și executat acțiunile de menținere a ordinii și liniștii publice cu ocazia evenimentelor care s-au derulat în această perioadă, la care am participat alături de efectivele de jandarmi și ale Poliției Municipiului Mediaș, fapt care a dus la o mai bună acoperire a tuturor zonelor publice cu efective, cu influențe pozitive pentru siguranța cetățeanului.

În baza Planului local de măsuri pentru creșterea siguranței publice în unitățile de învățământ medieșene și în zona adiacentă acestora, elaborat la nivelul IGP Sibiu și Instituției Prefectului – județul Sibiu, am acționat zilnic pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale  şi luarea măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează zonele unităţilor de învăţământ sau adiacente acestora , în special în zona Școlii Gimnaziale nr. 4 și a Școlii Gimnaziale cu clasele I – VIII – Șt. Bathori.

IV. MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PENTRU ASIGURAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Activitatea  Poliției Locală Mediaș, a fost orientată prioritar pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, a integrităţii corporale, a patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activități de poliţie profesioniste care să contribuie la creşterea continuă a  sentimentului de siguranţă publică al cetăţenilor şi la creşterea încrederii populaţiei în Poliţia Locală.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în  anul 2014  personalul instituției a fost angrenat în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit , combaterea  cerşetoriei,  protecţia mediului înconjurător, a opririi , staționării , accesului interzis și parcărilor ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Mediaș, după cum urmează:

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 sectoare din oraş, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi, şi în patrule mixte împreună cu agenţii de la Poliţia Municipiului Mediaș (în intervalul 22,00 – 06,00);
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, curţi, au intrat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis”, sau nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată;
 • s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și sancționarea pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate vehiculele abandonate , fiind aplicate somaţii de ridicare a acestora;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public în care se practică astfel de fapte;
 • au fost desfășurate acțiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natura expunerii autovehiculelor pe domeniul public în scopuri comerciale;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen , fiind luate măsuri de informare a DAS Mediaș și a altor autorități locale,  atunci când au fost depistate persoane în astfel de ipostaze;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, în zilele în care s-au oficiat căsătorii;
 • s-au desfășurat acțiuni în comun cu reprezentanții ECO SAL pentru prevenirea depozitării de gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate
 • am acționat pentru identificarea și sancționarea cetățenilor fără titluri de călătorie valabile și a depistarea, identificarea și sancționarea persoanelor care produc distrugeri de bunuri amplasate în mijloacele de transport în comun ale Meditur;
 • împreună cu efectivele  Jandarmeriei Mediaș și ale Poliției Municipiului Mediaș, am asigurat ordinea și liniștea publică la acțiunile cultural – artistice și sportive organizate de autoritatea locală și la meciurile de fotbal ale Clubului Gaz Metan Mediaș;
 • am organizat împreună cu lucrătorii DSP Mediaș, acțiuni pe linia salubrizarii la proprietăți private unde ne-au fost sesizate de către cetățeni;
 • în baza Legii nr. 185/2013 și a HCL Mediaș nr. 278/2013 privind publicitatea stradală, am desfășurat actiuni pentru prevenirea săvârșirii de fapte de natură contravențională  pe această linie;
 • la solicitarea reprezentanților DAS Mediaș, am asigurat ordinea pe timpul distribuirii alimentelor către populație, iar la solicitarea Direcției Tehnice și a reprezentanților societăților care au desfășurat lucrări pe domeniul public, am acordat sprijinit pe toată perioada executării unor lucrări.

Începând cu anul 2014 toate informațiile și acțiunile privind Poliția Locală Mediaș , au fost comunicate către cetățeni și prin intermediul  siteului Poliției Locale Mediaș,  www.politialocalamedias.ro  și al contului de pe Facebook – Politia Locala Medias, primind tot mai multe sesizări online, la adresa de email sesizari@politialocalamedias.ro.

Așadar, în această perioadă:

 • au fost legitimate un număr de 4846 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 1498 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 135 stări conflictuale;
 • s-au executat un număr de 694 pânde pe raza municipiului şi a satului aparţinător Ighişul Nou;
 • s-au desfăşurat 740 activităţi în comun cu Poliţia Municipală;
 • au fost depistate 51 persoane care au comis infracțiuni, fiind informată despre aceste fapte și Poliţia Municipiului Mediaș;
 • s-au desfăşurat 96 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost duse la îndeplinire 54 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș;

Totodată în anul 2014, poliţiştii locali au aplicat un număr de 1900 sancţiuni contravenţionale.

Din cele 1900 sancţiuni contravenţionale aplicate, 1241 au fost cu amenda, în sumă totală de 341195 lei, iar 659  au fost cu avertisment scris.

Faptele contravenţionale constatate și sancțiunile aplicate, defalcate pe acte normative, se prezintă astfel:

1. Legea. nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea  publică: 113 sancţiuni cu amendă  in valoare de 32.750 lei şi 4 avertismente scrise.

2. Legea. nr. 12/1990 privind activitaţi de comerţ ilicit: 48 sancţiuni cu amendă in valoare de 31.000 lei şi 11 avertismente scrise.

3. Legea. nr. 24/2007 privind administrarea spaţiilor verzi: 1 sancţiune cu amendă in valoare de 200 lei şi 2 avertismente scrise.

4. Legea. nr. 54/20012 privind desfăşurarea activitaţilor de picnic: 1 sancţiune cu amenda in valoare de 1.000 lei.

5. Legea. nr. 421/2002 privind autoturismele abandonate pe domeniul public: 2 avertismente scrise.

6. Legea. nr. 92/2002 privind transportul public local: 20 sancţiuni cu amendă  in valoare de 2.200 lei şi 2 avertismente scrise.

7. Legea nr. 448/2006 privind parcarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap: 2 sancţiuni cu amendă  in valoare de 700 lei şi 5 avertismente scrise.

8. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe domeniul public fără aviz din partea primăriei: 13 avertismente scrise.

9. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 616 sancţiuni cu amenda in valoare de 122.545 lei şi 118 avertismente scrise.

10. H.C.L. nr. 166/209 privind gospodărirea municipiului : 297 sancţiuni  cu amendă in valoare de 106.250 lei şi 399 avertismente scrise.

11. H.C.L. nr. 103/2008 privind utilizarea şi administrarea căilor publice: 126 sancţiuni cu amendă  in valoare de 35.800 lei şi 70 avertismente scrise.

12. H.C.L. nr. 57/2013 privind lucrările tehnico-utilitare si de construcţii: 4 sancţiuni cu amendă in valoare de 6.200 lei şi 5 avertismente scrise.

13. H.C.L. nr. 52/2009 privind creşterea animalelor: 4 sancţiuni cu amendă in valoare de 750 lei şi 15 avertismente scrise.

14. H.C.L. nr.294/2009 privind accesul auto in zona centrală a municipiului: 9 sancţiuni cu amendă in valoare de 1.800 lei şi 9 avertismente scrise.

V. RECLAMAŢII, SESIZĂRI

Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, verbal, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în anul 2014 se ridică la 1275. După verificări cele care  s-au confirmat au fost soluţionate, dar au existat şi reclamaţii nefondate.

Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am  adoptat în anul 2014, am reușit să limităm fenomenul infracțional și contravențional, cu influențe benefice asupra vieții și confortului cetățenilor din municipiul Mediaș.

Obiective pentru anul 2015

1. Îmbunătăţirea calităţii pregătirii polițiștilor locali, cu accent pe latura practică, prin adoptarea unui sistem de monitorizare a activităţii desfăşurate şi corecţie a disfuncţionalităţilor în timp real, prin:

 • Evaluarea modului în care polițiștii locali  coordonatori şi-au îmbunătăţit activitatea, urmare a absolvirii de studii superioare cu diplomă de licență;
 • Dezbaterea disfuncţionalităţilor constatate în timpul întâlnirilor lunare;
 • Derularea unor programe lunare de pregătire cu accent pe dezbateri și  aplicaţii practice,şi însuşirea noţiunilor de psihologie comportamentală.

2. Planificarea la cursuri de formare inițială a 10 polițiști locali.

3. Îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Locale în rândul comunităţii prin comunicarea sistematică a acțiunilor intreprinse  prin intermediul siteului instituției.

4. Actualizarea permamentă a procedurilor operative de acţiune pentru menţinerea ordinii și liniștii publice, creșterea calității acțiunilor şi îmbunătăţirea parteneriatului cu comunitatea.