Raport privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2013

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI  POLIȚIA LOCALĂ ÎN ANUL 2013

Poliția Locală Mediaș este organizată și funcționează începând cu data de 01.01.2011 , în conformitate cu HCL nr. 292/2010 , ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică , în subordinea Consiliului Local Mediaș și își desfășoară activitatea sub autoritatea și controlul nemijlocit al primarului.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 64/2013 , organigrama Direcţiei Poliţia Locală Mediaş pentru anul 2013, prevede un număr de 52 de posturi , din care :

–  44 funcții publice din care 4 funcții publice de conducere și 40 de execuție  ;

–    8 posturi de personal contractual

În prezent încadrarea se prezintă astfel :

–    2   funcții publice de conducere

–  21   funcții publice de execuție

–   2   personal contractual

TOTAL =  25

În structura Direcției Poliția Locală Mediaș sunt  2 servicii , 1 birou și 3 compartimente , după cum urmează :

-Serviciul ordine și liniște publică , pază obiective

-Serviciul resurse umane , administrativ și asigurare logistică

-Biroul circulație rutieră

-Compartimentul inspecția în construcții , control comercial și protecția mediului

-Compartimentul dispecerat și baza de date

-Compartiment secretariat și evidență

Referitor la perfecționarea pregătirii personalului , pe parcursul  anului 2013 , un polițist local a absolvit cursul de formare inițială prevăzut de Legea nr. 155/2010 , iar alți 3 polițiști locali au început acest curs la data de 01.12.2013 și urmează să-l absolve la data de 01.03.2014 .

În anul 2014 , vor urma  cursurile de formare inițială 5 polițiști locali.

În temeiul Legii nr. 155/2010, Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor

b) circulaţia pe drumurile publice

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal

d) protecţia mediului

e) activitatea comercială

f) evidenţa persoanelor

g) alte domenii stabilite prin lege

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:

– în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;

– în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

În anul 2013  , activitatea  Direcției Poliția Locală Mediaș , a fost orientată prioritar pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, a integrităţii corporale, a patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activități de poliţie profesioniste care să contribuie la creşterea continuă a  sentimentului de siguranţă publică al cetăţenilor şi la creşterea încrederii populaţiei în Poliţia Locală .

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în  această perioadă personalul instituției a fost angrenat în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei,  protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează :

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 sectoare din oraş în funcţie de necesităţi şi posibilităţi pentru asigurarea liniştii şi ordinii publice , şi în patrule mixte împreună cu agenţii de la Poliţia Municipiului Mediaș (în intervalul 22,00 – 06,00);
 • s-a asigurat permanent ordinea publică în holul principal al Primăriei și la fiecare sfârșit de săptămână la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor , în zilele în care s-au oficiat căsătorii , iar zilnic s-a asigurat transportul de valori de la Direcția Fiscală Locală către Trezorerie ;
 • s-au supravegheat terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș ;
 • zilnic s-au desfășurat acțiuni de verificare a parcărilor , cu scopul depistării persoanelor care nu și-au achiziționat tichete de parcare și a celor care nu respectă regulile impuse prin HCL nr. 294/2009 privind Piața Regele Ferdinand I ;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone în care se practică astfel de fapte ;
 • au fost desfășurate acțiuni pentru depistarea persoanelor care și-au expus autovehiculele pe domeniul public în scopuri comerciale ;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen , fiind luate măsuri de informare a DAS Mediaș atunci când au fost depistați minori în astfel de ipostaze ;
 • s-a acționat pentru prevenirea și sancționarea societăților care au încălcat prevederile HCL nr. 57/20013 privind lucrările care s-au executat pe domeniul public ;
 • am finalizat procedurile de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului dispecerat și baza de date ;
 • au fost actualizate fişele tuturor posturilor pentru  polițiștii locali , indiferent de compartimentul din care fac parte și au fost implementate un set de cerinţe şi standarde minimale fiecărei funcţii în parte , potrivit  OMFP nr. 946/2005  privind  sistemul de control intern/managerial ;

Totodată , am acționat pentru prevenirea săvârșirii faptelor de furt de pe terenurile agricole în satul Ighișul Nou , acțiuni la care inițial și-au anunțat sprijinul și celelalte instituții de profil , dar în cele din urmă participarea acestora de cele mai multe ori a fost doar verbală .

Datorită intensificării acțiunilor de verificare și control desfășurate în parcările cu plată administrate de Serviciul Public de Ecologizare , s-a constatat o creștere a numărului solicitărilor de abonamente de parcare .

În urma completării prevederilor din HCL nr. 166/2009 și respectiv  HCL nr. 294/ 2009 și a acțiunilor  desfășurate de lucrătorii Poliției Locale  , s-au  diminuat aproape în totalitate  faptele de natura expunerii autovehiculelor pe domeniul public în scop comercial și totodată s-a diminuat nr. autovehiculelor care intră în zona restricționată din Piața Regele Ferdinand I fără să dețină card de acces și a celor care intră legal , dar care staționează peste limita legală.

Am participat la şedinţele  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică constituită la nivelul judeţului Sibiu,  unde s-au dezbătut problemele rezultate din analizele IPJ Sibiu , IJJ Sibiu și Poliției Locale din Sibiu și Mediaș ,  privind siguranţa cetăţeanului și în mod special a celor privind siguranța în zona instituțiilor de învățământ .

În timpul  anului de învățământ , am acționat zilnic pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale  şi luarea măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează zonele unităţilor de învăţământ sau adiacente acestora , în special în zona instituţiilor de învăţământ pe care le avem în responsabilitate .

La solicitarea reprezentanților DAS Mediaș  , am asigurat ordinea pe timpul distribuirii alimentelor către populație , iar la solicitarea Direcției Tehnice și a reprezentanților societăților care au aplicat covor asfaltic pe carosabil , am acordat sprijinit pe toată durata acțiunii .

În anul 2013 , s-au asigurat prin buget , fondurile necesare pentru utilarea  dispeceratului Poliției Locale cu aparatură și tehnică specifică  , în sumă totală de 64553 lei   , astfel încât am conectat toate camerele video care sunt instalate de către instituțiile publice din cadrul autorității locale și parte din cele ale societăților comerciale la care Municipiul Mediaș este acționar , iar în perioada următoare vor putea fi conectate toate camerele video care se vor instala pe domeniul public. . În aceste condiții vom putea interveni mai rapid atunci când se constată fapte de natură contravențională și totodată prin aceasta să substituim lipsa de personal .  În prezent din locațiile în care sunt montate camere video se captează imaginile de la 46 camere video , în timp real și se acționează în cel mai scurt timp pentru luarea măsurilor legale atunci când se impune .

Tot în anul 2013 am achiziționat un autoturism nou  Dacia Logan .

Pentru anul 2014 avem cuprins în buget , la capitolul investiții suma de 110 000 lei , fiind alocată pentru instalarea de camere video în cele mai sensibile locații de pe domeniul public.

Începând cu anul 2014 toate informațiile și acțiunile privind Poliția Locală Mediaș , se pot obține de pe siteul acesteia  www.politialocalamedias.ro , de pe contul de Facebook – Politia Locala Medias și se pot face sesizări online , la adresa de email sesizari@politialocalamedias.ro .

Totodată , prin HCL nr. 158 /2013 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a voluntarilor din cadrul Poliției Locale , care a fost pus în aplicare începând cu luna iulie 2013 .

În urma acțiunilor de publicitate desfășurate pe toate planurile și-au anunțat disponibilitatea de a participa în calitate de voluntar , doar trei persoane , dar efectiv a partcipat doar o persoană cu care am încheiat contract de voluntariat si care a participat la acțiuni comune pe linia ordinii și liniștii publice  , timp de aprox. o lună de zile ,după care s-a reziliat contractul la cererea voluntarului . După această dată nu am mai avut solicitări pentru activitatea de voluntariat .

Pentru a sprijini acțiunile desfășurate de către Meditur , în scopul identificării și sancționării calătorilor fără titluri de călătorie valabile și a depistării, identificării și sancționării persoanelor care produc distrugeri de bunuri amplasate în mijloacele de transport în comun ale Meditur , am încheiat un Protocol de cooperare cu societatea .

La acțiunile desfășurate în comun cu angajații Meditur , am acționat zilnic dimineața între orele 06,00 – 07,00 și la amiază între orele 14,30 – 16,30 .

Împreună cu lucrătorii din cadrul Jandarmeriei Mediaș am asigurat buna desfășurare a acțiunilor cultural – artistice care au avut loc .

Am acționat zilnic în Piața Agroalimentară prin verificări și controale , deoarece odată cu recolta de toamnă a devenit o zonă vulnerabilă .

Concluzionând principalele activităţi pe care le-am desfăşurat în anul 2013 , au avut ca scop următoarele:

 • asigurarea unui climat de ordine  şi linişte publică în zonele şi locurile stabilite prin planul ordine şi siguranţă publică;
 • combaterea faptelor de încălcare a normelor legale privitoare la curăţenia localităţii şi comerţul stradal;
 • însoţirea reprezentanţilor primăriei şi a altor instituţii în diferite misiuni;
 • îndepărtarea cerşetorilor din spațiul public ;
 • supravegherea activităţilor din piaţa agroalimentară şi târgul de vechituri;
 • intervenţia  la solicitarea cetăţenilor  pentru soluționarea diferitelor nemulțumiri sau aplanarea unor stări conflictuale izbucnite în diverse zone ale oraşului ;
 • însoţirea reprezentanţilor DFL la transportul de valori către trezorerie;
 • supravegherea permanentă a zonelor adiacente instituțiilor de învățământ date în competență

Așadar , în această perioadă :

 • au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate  1051 sesizări verbale, telefonice şi  scrise;
 • au fost legitimate un număr de 4216 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 1455 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 123 stări conflictuale ;
 • s-au executat un număr de 487 pânde pe raza municipiului şi a satului aparţinător Ighişul Nou ;
 • s-au desfăşurat 754 activităţi în comun cu Poliţia Municipală.
 • au fost predate 14 persoane Poliţiei Municipale  ca urmare a comiterii unor infracţiuni
 • s-au desfăşurat 166 acţiuni în comun cu angajații primăriei
 • au fost duse la îndeplinire 91 mandate de aducere , emise de Judecătoria Mediaș

Totodată în anul 2013 , poliţiştii locali au aplicat un număr de 1378 sancţiuni contravenţionale .

Din cele 1378 sancţiuni contravenţionale aplicate , 852 au fost cu amenda , în sumă totală de 302 030 lei , iar 526  au fost cu avertisment scris .

 

Faptele contravenţionale constatate și sancțiunile aplicate , defalcate pe acte normative,se prezintă astfel:

1. Legea. nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea  publică: 121 de sancţiuni cu amendă  in valoare de 32.000 lei şi 14 avertismente scrise.

2. Legea. nr. 12/1990 privind activitaţi de comerţ ilicit: 51 de sancţiuni cu amendă in valoare de 42.300 lei şi 11 avertismente scrise.

3. Legea. nr. 24/2007 privind administrarea spaţiilor verzi: 2 sancţiuni cu amendă in valoare de 100 lei.

4. Legea. nr. 54/20012 privind desfăşurarea activitaţilor de picnic: 1 sancţiune cu amenda in valoare de 1.000 lei.

5. Legea. nr. 421/2002 privind autoturismele abandonate pe domeniul public: 1 avertisment scris.

6. Legea. nr. 92/2002 privind transportul public local: 5 sancţiuni cu amendă  in valoare de 450 lei.

7. O.U.G. nr. 95/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 25 de sancţiuni cu amenda in valoare de 3.610 lei şi 41 de avertismente scrise.

8. H.C.L. nr. 166/209 privind gospodărirea municipiului : 512 de sancţiuni  cu amendă in valoare de 177.000 lei şi 382 avertismente scrise.

9. H.C.L. nr. 103/2008 privind utilizarea şi administrarea căilor publice: 28 de sancţiuni cu amendă  in valoare de 11.980 lei şi 26 de avertismente scrise.

10. H.C.L. nr. 57/2013 privind lucrările tehnico-utilitare si de construcţii:24 de sancţiuni cu amendă in valoare de 15.690 lei şi 26 de avertismente scrise.

11. H.C.L. nr. 52/2009 privind creşterea animalelor: 9 sancţiuni cu amendă in valoare de 1.500 lei şi 13 avertismente scrise.

12. H.C.L. nr.294/2009 privind accesul auto in zona centrală a municipiului: 72 de sancţiuni cu amendă in valoare de 15.650 lei şi 16 avertismente scrise.

13. H.C.L. nr. 273/2010 privind desfăşurarea activităţilor de comerţ in pieţe: 2 sancţiuni  cu amendă in valoare de 600 lei.

În total in anul 2013 sau aplicat un nr.de 852 de sancţiuni cu amenda in valoare de 302.030 lei şi 526 de avertismente scrise.

Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am  adoptat în anul 2013, am reușit să limităm fenomenul infracțional și contravențional , cu influențe benefice asupra vieții și confortului cetățenilor din municipiul Mediaș .