Plimbarea câinilor în spațiile publice

Plimbarea câinilor în spațiile publice este permisă doar cu condiția ca acesta să fie ținut în lesă, iar cei considerați periculoși, obligatoriu cu botniță.

Pentru plimbarea câinilor în spațiile publice, este necesar să aveţi asupra dumneavoastră carnetul de sănătate al câinelui și să vă luaţi măsuri de îndepărtare a rezidurilor provenite de la acesta.

Reamintim iubitorilor de animale, faptul că se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș (alei, trotuare, parcuri, locuri de joacă etc.) a câinilor de companie, fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale  necesare pentru curăţirea locului afectat de murdărie şi evacuarea dejecţiilor fiziologice.

Totodată, este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor  în locurile publice ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari.

În perioada următoare lucrătorii Poliției Locale Mediaș vor  urmării modul de respectare a regulilor privind plimbarea câinilor  în spațiul public.

Recomandăm tuturor celor care constată comiterea unor fapte de natura celor prezentate mai sus, să sesizeze telefonic Dispeceratul Poliţiei Locale Mediaş  la nr. de telefon 0269/841394, sau să se adrese direct patrulei auto sau pedestre aflate în apropiere.