Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public