Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere