Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna octombrie 2019

Pe parcursul lunii octombrie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                 623
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      269
 • persoane sancţionate cu amendă                           225
 • deplasări la reclamații                                               74

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 44 sancțiuni cu o valoare de 10.500 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 9 sancțiuni cu o valoare de  45.000 lei;
 • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 3 sancțiuni cu o valoare de 900 lei;
 • Legea nr.92/2007-privind serviciul de transport public local: 1 sancțiune cu o valoare de 200 lei;
 • Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 1 sancțiune cu o valoare de 1000 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 31 sancțiuni cu o valoare de 9.570 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 24  sancțiuni cu o valoare de 14.150 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 5 sancțiuni cu o valoare de 1.050 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 97 sancțiuni cu o valoare de 29.100 lei;
 • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 4 sancțiuni cu o valoare de 700 lei;
 • HCL. nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 6 sancțiuni cu o valoare de 2.000 lei.

Suma totală din amenzi pe luna octombrie 2019 – 114.170 lei.