Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna noiembrie 2019

Pe parcursul lunii noiembrie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                 437
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      182
 • persoane sancţionate cu amendă                           170
 • deplasări la reclamații                                               67

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 29 sancțiuni cu o valoare de 8.150 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 6 sancțiuni cu o valoare de  13.300 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 23 sancțiuni cu o valoare de 6.670 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 22  sancțiuni cu o valoare de 11.100 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 2 sancțiuni cu o valoare de 300 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 81 sancțiuni cu o valoare de 24.300 lei;
 • HCL.nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 7 sancțiuni cu o valoare de 2.500 lei.

Suma totală din amenzi pe luna noiembrie 2019 – 66.320 lei.