Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna martie 2019

Pe parcursul lunii martie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                 710
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      245
 • persoane sancţionate cu amendă                           222
 • deplasări la reclamații                                               57

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 38 p.v. cu o valoare de 18.450 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 14 p.v. cu o valoare de  34.800 lei;
 • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 1 p.v. cu o valoare de 200 lei;
 • Legea nr.92/2007-privind serviciul de transport public local: 1 p.v cu o valoare de 150 lei;
 • Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 2 p.v. cu o valoare de 2000 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 50 p.v. cu o valoare de 14.500 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 17 p.v. cu o valoare de 6.750 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 17 p.v. cu o valoare de 3.900 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 64 p.v. cu o valoare de 19.200 lei;
 • HCL.nr.103/2008-privind administrarea şi utilizarea căilor publice: 2 p.v. cu o valoare de 540 lei.
 • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 16 p.v. cu o valoare de 4.400 lei.

Suma totală din amenzi pe luna martie 2019 – 104.890 lei.