Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna ianuarie 2019

Pe parcursul lunii ianuarie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                655
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      229
 • persoane sancţionate cu amendă                           277
 • deplasări la reclamații                                               51

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 39 p.v. cu o valoare de 22.400 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 34 p.v. cu o valoare de  144.500 lei;
 • Legea nr.92/2007-privind serviciul de transport public local: 2 p.v cu o valoare de 150 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 61 p.v. cu o valoare de 18.995 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 12 p.v. cu o valoare de 7.800 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 4 p.v. cu o valoare de 1.100 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 119 p.v. cu o valoare de 35.700 lei;
 • HCL.nr.103/2008-privind administrarea şi utilizarea căilor publice: 6 p.v. cu o valoare de 1.840 lei.

Suma totală din amenzi pe luna ianuarie 2019 – 232.485 lei.