Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna februarie 2019

Pe parcursul lunii februarie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                745
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      241
 • persoane sancţionate cu amendă                           208
 • deplasări la reclamații                                               50

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 29 p.v. cu o valoare de 12.050 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 19 p.v. cu o valoare de  119.000 lei;
 • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 1 p.v. cu o valoare de 200 lei;
 • Legea nr.92/2007-privind serviciul de transport public local: 2 p.v cu o valoare de 400 lei;
 • Legea nr.448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 3 p.v. cu o valoare de 3000 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 56 p.v. cu o valoare de 16.240 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 13 p.v. cu o valoare de 6.300 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 11 p.v. cu o valoare de 1.850 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 69 p.v. cu o valoare de 20.700 lei;
 • Legea nr.349/2002 – privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 5 p.v. cu o valoare de 1200 lei.

Suma totală din amenzi pe luna februarie 2019 – 180.940 lei.