Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna decembrie 2019

Pe parcursul lunii decembrie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                 430
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      195
 • persoane sancţionate cu amendă                           144
 • deplasări la reclamații                                               61

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 38 sancțiuni cu o valoare de 15.150 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 9 sancțiuni cu o valoare de  26.500 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 40 sancțiuni cu o valoare de 12.470 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 8  sancțiuni cu o valoare de 3.040 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 2 sancțiuni cu o valoare de 450 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 42 sancțiuni cu o valoare de 12.600 lei;
 • HCL. nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 5 sancțiuni cu o valoare de 1.700 lei.

Suma totală din amenzi pe luna decembrie 2019 – 71.910 lei.