Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna aprilie 2019

Pe parcursul lunii aprilie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                               720
 • persoane avertizate verbal şi în scris                    253
 • persoane sancţionate cu amendă                         220
 • deplasări la reclamații                                           128

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 48 p.v. cu o valoare de 17.700 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 6 p.v. cu o valoare de  5.500 lei;
 • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 5 p.v. cu o valoare de 2.100 lei;
 • Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 1 p.v. cu o valoare de 1000 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 78 p.v. cu o valoare de 23.200 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 14 p.v. cu o valoare de 4.300 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 3 p.v. cu o valoare de 1.400 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 51 p.v. cu o valoare de 15.400 lei;
 • HCL.nr.103/2008-privind administrarea şi utilizarea căilor publice: 3 p.v. cu o valoare de 520 lei;
 • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 9 p.v. cu o valoare de 2.600 lei;
 • HCL. nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 2 pv cu o valoare de 800 lei.

Suma totală din amenzi pe luna aprilie 2019 – 74.520 lei.