Informare privind activitatea Direcției Poliția Locală în trimestrul III / 2020

         

          Direcţia Poliția Locală Mediaș este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică , aflată în subordinea Consiliului Local Mediaș şi care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Primarului Municipiului Mediaş.

          Pe timpul trimestrului III/2020, Poliţia Locală Mediaş a desfăşurat activitatea operaţională sub directa coordonare a IPJ Sibiu, prin Poliţia Municipiului Mediaş.

         

          I. OBIECTIVE

 1. Acțiuni de limitare a răspândirii pandemiei cu coronavirus;
 2. Acţiunea permanentă pentru respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. Asigurarea şi menţinerea unui climat de siguranţă publică al cetățeanului, prevenirea săvârşirii de fapte contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice.

 

           II. ORGANIZAREA

          Poliția Locală Mediaș a funcționat în conformitate cu structura organizatorică  aprobată prin HCL Mediaș nr. 257/2020, în care sunt prevăzute un număr de 57 de posturi, din care sunt ocupate 34, respectiv 59,64%.

          Zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară o ședință operativă cu angajaţii  Poliţiei Locale, pe teme care privesc legislaţia specifică, organizarea activităţii pe timpul serviciului, respectarea procedurilor operative, ţinuta, comportamentul, integritatea și etica muncii etc., activităţi organizate de conducerea direcţiei.

          La terminarea serviciului fiecare angajat întocmește raportul zilnic privind activitatea desfășurată, măsuri dispuse, fapte constatate, sancțiuni contravenționale aplicate și alte aspecte pe care le-a întâlnit pe timpul serviciului.

          În toată această perioadă , activitatea operativă s-a desfăşurat zilnic, în conformitate cu Dispozitivul de ordine  publică, stabilit la nivelul Poliţiei Municipiului Mediaş. Astfel, pentru acoperirea tuturor acţiunilor necesare de executat,  majoritatea activitatăţilor s-au desfăşurat în ture de 12/24 ore si 12/48.

         

          III. RELAȚIA POLIŢIE LOCALĂ – CETĂȚEAN          

          Întreaga activitate a poliţiei locale se desfăşoară pentru respectarea legii în raport cu cetăţenii, în scopul prevenirii săvârşirii unor contravenţii, a soluţionării solicitărilor şi sesizărilor cetăţenilor adresate prin diverse mijloace, prevenirii şi combaterii acţiunilor de răspândire a pandemiei cu CORONAVIRUS.

          Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei telefonic, verbal, în scris, cât și celor semnalate prin Sistemul de urgență 112, în zona în care şi-au desfășurat activitatea. Numărul sesizărilor primite în trimestrul III /2020 se ridică la  335.

Cele mai multe sesizări s-au referit la :

 • prezenţa în vecinătate, pe domeniul public, a unor persoane care nu respectă regulile de izolare stabilite în perioada stării de alertă;
 • tulburarea ordinii și liniștii publice;
 • depozitarea de gunoaie și resturi de materiale de construcții în locuri neautorizate;
 • acte de violență în familie;
 • autovehicule improprii circulației, abandonate pe domeniul public;
 • folosirea spaţiilor verzi în alte scopuri;
 • blocarea căilor de acces spre proprietate.

          Prezenţa permanentă a poliţiştilor locali în mediul stradal, în toate zonele municipiului, în cadrul misiunilor de patrulare, de verificare, control sau cu prilejul acţiunilor tematice, asigură un contact direct cu cetăţenii.

          Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am  adoptat în trimestrul III/2020, am reușit să limităm fenomenul contravențional , cu influențe benefice asupra vieții cetățenilor din municipiul Mediaș .

 

          IV. ACTIVITATEA DE VERIFICARE, CONTROL ŞI SANCŢIONARE A CONTRVENŢIILOR 

 

          Urmare, a acţiunilor tematice, a misiunilor de patrulare şi a sesizărilor primite de la cetăţeni, poliţiştii locali au efectuat în zonele în care şi-au desfăşurat activitatea, verificări specifice, vizând probleme de: prevenire şi combatere a răspândirii coronavirusului, de ordine publică , de respectare a regulilor stabilite pentru piaţă, de siguranţă rutieră, control comercial, şi nu în ultimul rând de sancţionare contravenţională a celor care au încălcat normele stabilite în actele normative date în competenţă.

 

Pe parcursul trimestrului III / 2020, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, s-au executat următoarele acţiuni : 

 • au fost verificate legitimate un număr de 593 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 344 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 47 stări conflictuale ;
 • s-au desfăşurat 65 activităţi în comun cu Poliţia Municipală;
 • s-au desfăşurat 27 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost duse la îndeplinire 9 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș, pentru persoane cu domiciliul în Municipiul Mediaș.

          În urma activităţilor de verificare şi control desfăşurate pe parcursul trim. III/2020, au fost aplicate 366 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 219.895 lei (333 / 33 ).

          Sancţiunile contravenţionale s-au aplicat ca urmare a săvârşirii unor fapte contravenţionale, astfel :

 • 90 (89/1) = 74.425 lei – pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice;
 • 32 (31/1) = 56.000 lei – pentru încălcarea regulilor privind faptele de comerț;
 • 4 ( 3/1) = 700 lei – pentru folosirea spațiilor verzi în alte scopuri;
 • 4 (4/1) = 600 lei – pentru circulaţia pe mijloacele de transport public de persoane fără tichet de călătorie;
 • 6 (6/0) = 1.400 lei – pentru fumatul în locuri interzise;
 • 100 (95/5) = 30.160 lei – pentru încălcarea regulilor de circulație;
 • 30 (24/6) = 14.750 lei – pentru încălcarea regulilor privind gospodărirea orașului ( depozitare gunoaie, curațenia stradală, etc.);
 • 9 (3/6) = 750 lei – pentru nerespectarea regulilor privind regimul cainilor cu stăpân pe domeniul public;
 • 30 (30/0) = 9.000 lei – privind nerespectarea regulilor în parcările cu plată;
 • 10 (7/3) = 3.900 – pentru nerespectarea obligaţiei privind evacuarea în totalitate a materialelor rezultate din săpături şi pentru murdărirea carosabilului;
 • 6 (5/1) = 1.700 lei – pentru ocuparea locurilor de parcare de domiciliu;
 • 38(35/3) = 24.500 – pentru încălcarea prevederilor stabilite în timpul stării de alertă;
 • 7 (1/6) = 2.000 – pentru nerespectarea regulilor stabilite în piață.

Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele :

 • am executat acțiunile dispuse de Poliția Municipiului Mediaș pentru verificarea persoanelor aflate în izolare/carantinare la domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările DSP;
 • am desfășurat acțiuni de prevenire şi sancționare a încălcării prevederilor legislaţiei privind starea de alertă;
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș ;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor , în zilele în care s-au oficiat căsătorii;
 • s-a urmărit respectarea de către agenţii economici a obligației privind funcţionarea teraselor;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice , în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 14  vehiculele abandonate , fiind aplicate sancţiuni şi somaţii de ridicare a acestora.

 

          V. COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII

 

          În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia  Poliţia Locală Mediaş a cooperat cu alte structuri, astfel:

 • cooperarea cu SC Meditur în acţiunile de prevenire a săvârşirii de fapte de natură contravenţională privind transportul public de călători;
 • cooperarea cu SC Piaţa Prim Com pentru asigurarea unor condiţii de comerţ civilizat și respectarea regulilor impuse în piaţă;
 • cooperarea cu SC ECO SAL în acţiunile de depistare a celor care deversează gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate.

          VI. COMPARTIMENTUL DISPECERAT ŞI BAZA DE DATE

 

          Desfăşurarea tuturor activităților operative la nivelul Compartimentului dispecerat şi baza de date, au avut ca scop:
– coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate în teren;

– supravegherea zonelor publice în care sunt instalate camere de supraveghere;
– susţinerea intervenţiilor rapide în principalele zone în care există sistem de supraveghere;

– instruirea pe linie de securitate și sănătate în muncă;

– instruirea personalului privind protectia datelor cu caracter personal;

– instruirea personalului privind regimul armelor şi muniţiilor;

 Obiectivele derivate din Planul de ordine şi siguranţă publică, impun continuarea activităţilor, în scopul asigurării unor condiții de normalitate în spațiul public, creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului din Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.