Informare privind activitatea Direcției Poliția Locală în trimestrul II/ 2020

 

          Direcţia Poliția Locală Mediaș este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Mediaș şi care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Primarului Municipiului Mediaş.

Începând cu data instituirii stării de urgenţă, respectiv 16.03.2020, Poliţia Locală Mediaş a desfăşurat activitatea operaţională sub directa coordonare a IPJ Sibiu, prin Poliţia Municipiului Mediaş.

       I.OBIECTIVE

 1. Acţiunea permanentă pentru respectarea prevederilor legale în vigoare
 2. Acțiuni de limitare a răspândirii pandemiei cu coronavirus
 3. Asigurarea şi menţinerea unui climat de siguranţă publică al cetățeanului, prevenirea săvârşirii de fapte contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice

       II.ORGANIZAREA

          Poliția Locală Mediaș a funcționat în conformitate cu structura organizatorică  aprobată prin HCL Mediaș nr. 172/2020, în care sunt prevăzute un număr de 57 de posturi, din care sunt ocupate 34, respectiv 59,64%.

Zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară o ședință operativă cu angajaţii  Poliţiei locale, pe teme care privesc legislaţia specifică, organizarea activităţii pe timpul serviciului, respectarea procedurilor operative, ţinuta, comportamentul, integritatea și etica muncii etc., activităţi organizate de conducerea direcţiei.

La terminarea serviciului fiecare angajat întocmește raportul zilnic privind activitatea desfășurată, măsuri dispuse, fapte constatate, sancțiuni contravenționale aplicate și alte aspecte pe care le-a întâlnit pe timpul serviciului.

În toată această perioadă , activitatea operativă s-a desfăşurat zilnic, în conformitate cu Dispozitivul de ordine publică, stabilit la nivelul Poliţiei Municipiului Mediaş. Astfel, pentru acoperirea tuturor activităților necesare de executat, mai ales în perioada stării de urgenţă, au fost efectuate ore suplimentare, activitatea s-a desfăşurat în ture de 12/24 ore si 12/48, fiind suspendate concediile de odihnă.

        III. RELAȚIA POLIŢIE LOCALĂ – CETĂȚEAN

Întreaga activitate a poliţiei locale se desfăşoară pentru respectarea legii în raport cu cetăţenii, în scopul prevenirii săvârşirii unor contravenţii, a soluţionării solicitărilor şi sesizărilor cetăţenilor adresate prin diverse mijloace, prevenirii şi combaterii acţiunilor de răspândire a pandemiei cu CORONAVIRUS.

Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei telefonic, verbal, în scris, cât și celor semnalate prin Sistemul de urgență 112, în zona în care își desfășurau activitatea. Numărul sesizărilor primite în trimestrele II /2020 se ridică la  515. După verificări, sesizările care s-au confirmat, au fost soluţionate în termenul legal, dar au existat şi reclamaţii nefondate.

Cele mai multe sesizări s-au referit la :

 • prezenţa în vecinătate, pe domeniul public, a unor persoane întoarse din strainătate, care nu respectă regulile de izolare stabilite în perioada stării de urgenţă, respectiv stării de alertă;
 • tulburarea ordinii și liniștii publice;
 • depozitarea de gunoaie și resturi de materiale de construcții în locuri neautorizate;
 • blocarea căilor de acces spre proprietate;
 • autovehicule improprii circulației, abandonate pe domeniul public;
 • folosirea spaţiilor verzi în alte scopuri;
 • prezența câinilor fără stăpân pe domeniul public;
 • deținerea spre creștere de animale în intravilanul municipiului Mediaș;
 • acte de violență în familie.

Prezenţa permanentă a poliţiştilor locali în mediul stradal, în toate zonele municipiului, în cadrul misiunilor de patrulare, de verificare, control sau cu prilejul acţiunilor tematice, asigură un contact direct cu cetăţenii.

Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am  adoptat în trimestrul II/2020, am reușit să limităm fenomenul contravențional , cu influențe benefice asupra vieții cetățenilor din municipiul Mediaș .

        IV. ACTIVITATEA DE VERIFICARE, CONTROL ŞI SANCŢIONARE A CONTRVENŢIILOR

          Urmare, a acţiunilor tematice, a misiunilor de patrulare şi a sesizărilor primite de la cetăţeni, poliţiştii locali au efectuat în cartierele municipiului, 24 din 24 de ore, verificări specifice, vizând probleme de: ordine publică , siguranţă rutieră, control comercial, de prevenire a răspândirii coronavirusului şi nu în ultimul rând de sancţionare contravenţională a celor care au încălcat normele stabilite în actele normative date în competenţă.

Pe parcursul trimestrului II / 2020, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, s-au executat următoarele acţiuni :

 

 • au fost legitimate un număr de 10487 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 563 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 31 stări conflictuale ;
 • s-au desfăşurat 156 activităţi în comun cu Poliţia Municipală;
 • s-au desfăşurat 24 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost duse la îndeplinire 15 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș, pentru persoane cu domiciliul în Municipiul Mediaș.

 

În urma activităţilor de verificare şi control desfăşurate pe parcursul trim. II/2020, au fost aplicate 388 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 523.975 lei (364 /24 ).

Sancţiunile contravenţionale s-au aplicat ca urmare a săvârşirii unor fapte contravenţionale, astfel:

 1. 68 (66/2) = 33.450 lei – pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice
 2. 16 (16/0) = 33.000 lei – pentru încălcarea regulilor privind faptele de comerț
 3. 11 ( 10/1) = 2900 lei – pentru folosirea spațiilor verzi în alte scopuri
 4. 29 (28/1) = 9.425 lei – pentru încălcarea regulilor de circulație
 5. 23 (16/7) = 8.100 lei – pentru încălcarea regulilor privind gospodărirea orașului ( depozitare gunoaie, curațenia stradală, etc.)
 6. 7(5/2) = 1.000 lei – pentru nerespectarea regulilor privind regimul cainilor cu stăpân pe domeniul public
 7. 10 (9/1) = 2.700 lei – privind nerespectarea regulilor în parcările cu plată
 8. 10 (6/4) = 1.150 – pentru murdărirea carosabilului
 9. 4 (3/1) = 1.100 lei – pentru ocuparea locurilor de parcare de domiciliu
 10. 205(201/4)  = 425.550 lei – pentru încălcarea prevederilor ordonanțelor militare
 11. 5(4/1) = 5.600 – pentru încălcarea prevederilor stabilite în timpul stării de alertă

Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele:

 • am executat acțiunile dispuse de Poliția Municipiului Mediaș pentru verificarea persoanelor aflate în izolare/carantinare la domiciliu;
 • s-a efectuat verificarea zilnică a persoanelor carantinate sau aflate în izolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările DSP;
 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 zone, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi;
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș ;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public în care se practică astfel de fapte;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, în zilele în care s-au oficiat căsătorii;
 • s-a urmărit respectarea de către agenţii economici a obligației privind funcţionarea teraselor;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 19  vehiculele abandonate, fiind aplicate sancţiuni şi somaţii de ridicare a acestora;
 • am desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a încălcării prevederilor ordonanțelor militare şi ale legislaţiei privind starea de alertă;

           V. COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII

     În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia  Poliţia Locală Mediaş a cooperat cu alte structuri, astfel:

– cooperarea cu SC ECO SAL în acţiunile de depistare a celor care deversează gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate şi executarea activitățiilor de dezapezire;
– cooperarea cu SC Piaţa Prim Com pentru asigurarea unor condiţii de comerţ civilizat și respectarea regulilor impuse în piaţă;

– cooperarea cu SC Meditur în acţiunile de prevenire a săvârşirii de fapte de natură contravenţională privind transportul public de călători.

          VI. COMPARTIMENTUL DISPECERAT ŞI BAZA DE DATE

Desfăşurarea tuturor activităților operative la nivelul Compartimentului dispecerat şi baza de date, au avut ca scop:
– coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate în teren;

– supravegherea zonelor publice în care sunt instalate camere de supraveghere;
– susţinerea intervenţiilor rapide în principalele zone în care există sistem de supraveghere;

– instruirea pe linie de securitate și sănătate în muncă.

 

 Obiectivele derivate din Planul de ordine şi siguranţă publică, impun continuarea activităţilor, în scopul asigurării unor condiții de normalitate în spațiul public, creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului din Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.