Informare privind activitatea Direcției Poliția Locală în trimestrul I/ 2020

 

          Direcţia Poliția Locală Mediaș este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Mediaș şi care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Primarului Municipiului Mediaş.

          I.OBIECTIVE

 1. Asigurarea şi menţinerea unui climat de siguranţă publică al cetățeanului, prevenirea săvârşirii de fapte contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice.
 2. Acţiunea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.
 3. Sprijinirea tuturor acţiunilor organizate şi desfăşurate de autoritatea locală şi societăţile din subordinea acesteia.
 4. Acțiuni de limitare a răspândirii pandemiei cu coronavirus.

          II.ORGANIZAREA

În trimestrul I/ 2020, Poliția Locală Mediaș a funcționat în conformitate cu structura organizatorică  aprobată prin HCL Mediaș nr. 227/2018, în care sunt prevăzute un număr de 58 de posturi, din care sunt ocupate 35, respectiv 60,34%.

Lunar angajaţii  Poliţiei locale, au desfăşurat activităţi de instruire profesională pe teme ce privesc legislaţia specifică, organizarea activităţii, respectarea procedurilor operative, ţinuta, comportamentul, integritatea și etica muncii etc., activităţi organizate de conducerea direcţiei, iar zilnic la intrarea în serviciu se desfășoară timp de 15 minute o sedintă operativă cu tematică privind activitățile care urmează a se desfășura pe timpul serviciului.

Începând cu data instituirii stării de urgenţă, respectiv 16.03.2020, Poliţia Locală Mediaş a desfăşurat activitatea operaţională sub directa coordonare a IPJ Sibiu, prin Poliţia Municipiului Mediaş.

În perioada stării de urgenţă , activitatea operativă s-a desfăşurat zilnic, în conformitate cu Dispozitivul de ordine  publică, stabilit la nivelul Poliţiei Municipiului Mediaş. Astfel, pentru acoperirea tuturor activităților necesare de executat, mai ales în perioada stării de urgenţă, au fost efectuate ore suplimentare, activitatea s-a desfăşurat în ture de 12/24 ore, fiind suspendate concediile de odihnă.

          III. RELAȚIA POLIŢIE LOCALĂ – CETĂȚEAN

Întreaga activitate a Poliţiei Locale se desfăşoară pentru respectarea legii în raport cu cetăţenii, în scopul prevenirii săvârşirii unor contravenţii, a soluţionării solicitărilor şi sesizărilor cetăţenilor adresate prin diverse mijloace, prevenirii şi combaterii acţiunilor de răspândire a pandemiei cu CORONAVIRUS.

Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, verbal, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în trimestrul I/2020 se ridică la 219. După verificări, sesizările care s-au confirmat, au fost soluţionate în termenul legal, dar au existat şi reclamaţii nefondate.

 

Cele mai multe sesizări s-au referit la:

 • tulburarea ordinii și liniștii publice;
 • depozitarea de gunoaie și resturi de materiale de construcții în locuri neautorizate;
 • blocarea căilor de acces spre proprietate;
 • autovehicule improprii circulației, abandonate pe domeniul public;
 • folosirea spaţiilor verzi în alte scopuri;
 • prezența câinilor fără stăpân pe domeniul public;
 • deținerea spre creștere de animale în intravilanul municipiului Mediaș;
 • acte de violență în familie;
 • prezenţa în vecinătate, pe domeniul public, a unor persoane întoarse din strainătate, care nu respectă regulile de izolare stabilite în perioada stării de urgenţă.

 

Prezenţa permanentă a poliţiştilor locali în mediul stradal, în toate zonele municipiului, în cadrul misiunilor de patrulare, de verificare, control sau cu prilejul acţiunilor tematice, asigură un contact direct cu cetăţenii.

Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am adoptat în trimestrul I/ 2020, am reușit să limităm fenomenul contravențional, cu influențe benefice asupra vieții cetățenilor din municipiul Mediaș.

         IV. ACTIVITATEA DE VERIFICARE, CONTROL ŞI SANCŢIONARE A CONTRVENŢIILOR

Urmare, a acţiunilor tematice, a misiunilor de patrulare şi a sesizărilor primite de la cetăţeni, poliţiştii locali au efectuat în cartierele municipiului, 24 din 24 de ore, verificări specifice, vizând probleme de: ordine publică, siguranţă rutieră, control comercial, de prevenire a răspândirii coronavirusului şi nu în ultimul rând de sancţionare contravenţională a celor care au încălcat normele stabilite în actele normative date în competenţă.

 

Pe parcursul trimestrului I / 2020, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, s-au executat următoarele acţiuni :

 •  au fost legitimate un număr de 2504 persoane;
 • au fost avertizate verbal un număr de 486 persoane;
 • s-au aplanat un număr de 10 stări conflictuale;
 • s-au desfăşurat 19 activităţi în comun cu Poliţia Municipală;
 • au fost depistate 25 fapte de depozitare gunoi menajer în alte locuri decât cele special amenajate;
 • s-au desfăşurat 11 acţiuni în comun cu angajații instituțiilor publice locale;
 • au fost duse la îndeplinire 15 mandate de aducere, emise de Judecătoria Mediaș, pentru persoane cu domiciliul în Municipiul Mediaș.

 

În urma activităţilor de verificare şi control desfăşurate pe parcursul trim. I/ 2020, au fost aplicate 684 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1069.012 lei (622 / 62 ).

Sancţiunile contravenţionale s-au aplicat ca urmare a săvârşirii unor fapte contravenţionale, astfel:

 • 83 (80/3) = 55.550 lei – pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice;
 • 55 (54/1) = 715.600 lei – pentru încălcarea regulilor privind faptele de comerț;
 • 1 ( 0/1) = 0 lei – pentru folosirea spațiilor verzi în alte scopuri;
 • 4(0/4) = 0 lei – pentru staționarea autovehiculelor improprii circulației pe domeniul public;
 • 4 (3/1) = 3.000 – pentru ocuparea ilegală a locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap;
 • 2(2/0) = 400 lei – pentru circulația pe mijloacele de transport public de persoane fără tichet de călătorie;
 • 12(9/3) = 3.600 lei – pentru fumatul în locuri interzise;
 • 132 (118/14) = 36.562 lei – pentru încălcarea regulilor de circulație;
 • 43 (35/8) = 20.950 lei – pentru încălcarea regulilor privind gospodărirea orașului ( depozitare gunoaie, curațenia stradală, etc.);
 • 15(13/2) = 3.850 lei – pentru nerespectarea regulilor privind regimul cainilor cu stăpân pe domeniul public;
 • 223 (212/11) = 63.700 lei – privind nerespectarea regulilor în parcările cu plată;
 • 9 (4/5) = 700 – pentru murdărirea carosabilului;
 • 23 (15/8) = 5.700 lei – pentru ocuparea locurilor de parcare de domiciliu;
 • 79(77/2) = 159.400 lei – pentru încălcarea prevederilor ordonanțelor militare.

Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele:

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 3 zone, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi( după data de 16.03.2020 în conformitate cu Dispozitivul de ordine publică al Poliției Municipiului Mediaș);
 • au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza municipiului Mediaș;
 • au fost organizate acțiuni pe linia depistării actelor ilicite de comerț în piețele din municipiu și în alte zone de pe domeniul public în care se practică astfel de fapte;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza municipiului Mediaș şi de combatere a acestui fenomen, fiind luate măsuri de informare a DAS Mediaș;
 • s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor, în zilele în care s-au oficiat căsătorii;
 • s-au desfășurat acțiuni în comun cu reprezentanții ECO SAL pentru prevenirea depozitării de gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate şi pentru depistarea persoanelor juridice care nu au încheiate contracte de salubritate;
 • s-a urmărit respectarea de către agenţii economici a obligației de a deține și expune la vedere autorizația /acordul de funcţionare eliberat de Primaria Mediaş şi totodată respectarea programului stabilit prin autorizația/acordul de funcţionare;
 • s-au desfăşurat activități privind menținerea ordinii și liniștii publice  în zona Cimitirului administrat de Primăria municipiului Mediaș;
 • s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate  11  vehiculele abandonate, fiind aplicate sancţiuni şi somaţii de ridicare a acestora;
 • am participat la asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii şi defluirii spectatorilor la meciurile de fotbal;
 • am executat acțiunile dispuse de Poliția Municipiului Mediaș pentru verificarea persoanelor aflate în izolare/carantinare la domiciliu;
 • am desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a încălcării prevederilor ordonanțelor militare.

           V. COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII

În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia  Poliţia Locală Mediaş a cooperat cu alte structuri, astfel:

– cooperarea cu structurile Poliţiei Municipiului Mediaş în cadrul misiunilor comune de asigurare şi menţinere a ordinii publice;

– cooperarea cu Detaşamentul de Jandarmi cu prilejul desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi  sportive;

– preluarea  prin dispeceratul Direcţiei  Poliţia Locală a tuturor sesizarilor cetațenilor şi transmiterea acestora către serviciile sau direcţiile din cadrul autorităţii locale;

– cooperarea cu SC ECO SAL în acţiunile de depistare a celor care deversează gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate şi executarea activitățiilor de dezapezire;
– cooperarea cu SC Piaţa Prim Com pentru asigurarea unor condiţii de comerţ civilizat și respectarea regulilor impuse în piaţă;

– cooperarea cu SC Meditur în acţiunile de prevenire a săvârşirii de fapte de natură contravenţională privind transportul public de călători.

 

În baza Planului local de măsuri pentru creșterea siguranței publice în unitățile de învățământ medieșene și în zonele adiacente acestora, elaborat la nivelul IPJ Sibiu și al  Instituției Prefectului – județul Sibiu, am acționat zilnic în perioada funcționării instituțiilor de învățământ, pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale şi luarea măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează aceste zone, în special în zona Școlii Gimnaziale nr. 4 și a Școlii Gimnaziale cu clasele I – VIII – Șt. Bathori, scoli care ne-au fost date în responsabilitate.

       

         VI. COMPARTIMENTUL DISPECERAT ŞI BAZA DE DATE

Desfăşurarea tuturor activităților operative la nivelul Compartimentului dispecerat şi baza de date, au avut ca scop:
– coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate în teren;

– supravegherea zonelor publice în care sunt instalate camere de supraveghere;
– susţinerea intervenţiilor rapide în principalele zone în care există sistem de supraveghere;

– instruirea pe linie de securitate și sănătate în muncă.

 

 Obiectivele derivate din Planul de ordine şi siguranţă publică, impun continuarea activităţilor circumscrise priorităţilor instituţionale stabilite, în scopul îndeplinirii obiectivului fundamental: asigurarea unor condiții de normalitate în spațiul public, creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului din Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.