Informare 16.02.2017

În domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţia locală constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru respectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost.( Legea poliţiei locale nr. 155/2010).

I. O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi. (Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical)

II. HCL nr. 166/2009 privind gospodărirea Municipiului Mediaş

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:

 1. plimbarea animalelor de companie fără lesă sau lăsarea acestora nesupravegheate, cu amendă de la 300 la 500 lei.
 2. nedotarea câinilor de talie mare, consideraţi periculoşi, cu botniţă, cu amendă de la 500 la 800 lei.
 3. deţinerea sau creşterea animalelor de companie în apartamentele situate în blocuri de locuinţe sau în clădiri cu mai multe apartamente, fără aprobarea asociaţiei de proprietari sau locatari, cu amendă de la 200 la 400 lei.
 4. neactualizarea periodică, anuală, a acordului asociaţiei de proprietari sau locatari, cu amendă de la 200  la 400 lei.
 5. neluarea de către deţinătorii de animale de companie a măsurilor de îndepărtare a rezidurilor provenite de la aceştia, pe domeniul public şi privat al municipiului, cu amendă de la 800 la 1000 lei.

III. HCL  nr. 52/2009 privind creşterea animalelor în Mun. Mediaş

A. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de lei, următoarele fapte:

 1. circulaţia liberă (neînsoţite) şi abandonarea animalelor pe domeniul public şi privat al municipiului Mediaş.
 2. necrearea condiţiilor  minime pentru siguranţa şi bunăstarea lor, spre a preveni pierderea sau accidentarea, lipsa unui comportament uman şi părăsirea sau abandonarea  animalelor.
 3. creşterea animalelor în condiţii de aglomerare excesivă, transportul sau expunerea animalelor în condiţii de înghesuire şi ca durată excesivă.
 4. lovirea brutală sau înţeparea animalelor pentru a le forţa să depună eforturi peste puterile lor, pentru care nu sunt apte în raport cu specia, vârsta, starea fizică inclusiv o gestaţie avansată, folosirea de juguri, hamuri nepotrivite care le pot provoca suferinţe sau pentru a sili un animal căzut să se ridice, suprasolicitat în muncă, rănit sau bolnav, neîngrijit.
 5. organizarea, finanţarea sau încurajarea inclusiv prin pariuri a luptelor de animale de orice fel sau a oricăror spectacole sângeroase implicând animale.
 6. creşterea şi întreţinerea animalelor de companie pe raza mun. Mediaş, fără a respecta  normele  sanitar-veterinare şi fără a deţine  carnet de sănătate al animalului.
 7. neîndeplinirea obligaţiei de a respecta normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere în condiţii optime a spaţiului comun, fără a aduce atingere ordinii şi liniştii publice, precum şi drepturilor celorlalţi proprietari/locatari, dacă deţinătorii de animale folosesc spaţii în comun: casa scărilor, spălătorii, etc.
 8. accesul persoanelor însoţite de animale de companie în instituţii publice, şcoli, grădiniţe, unităţi sanitare, obiective turistice, obiective sociale, zone de agreement, mijloace de transport, pieţe, târguri, alte asemenea, cu excepţia câinilor de serviciu ai M.A.N şi M.A.I. aflaţi în misiune.
 9. nedeclararea câinilor aflaţi în proprietate în termen de 7 zile de la dobândirea lor.
 10. nedeclararea înstrăinării sau decesul câinilor la DFL Mediaş.
 11. nevaccinarea  anuală antirabic a tuturor câinilor mai mari de patru luni.
 12. deţinerea câinilor de către Asociaţia de proprietari/locatari pe spaţiile de folosinţă comună, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public.
 13. circulaţia liberă, în curţile de folosinţă comună, atât ziua cât şi noaptea a câinilor fără acordul majorităţii vecinilor.
 14. neafişarea la intrarea în imobil sau la uşa de acces în proprietate o plăcuţă de avertizare cu inscripţia “câine periculos” sau “atenţie câine rău”, în cazul deţinătorilor de câini încadraţi în categoria pază, protecţie, agresivi sau periculoşi.
 15. neasigurarea unei  împrejmuiri corespunzătoare de către societăţile comerciale sau instituţiile de stat sau private deţinătoare de câini de pază la sediile şi punctele de lucru, prin boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi  sau pe timpul desfăşurării activităţii în incintă.
 16. plimbarea pe domeniul public, a câinilor fără ca însoţitorul acestuia să deţină asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui.
 17. legarea câinilor la loc fix, fără posibilitate de mişcare.

B. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 la 1000 de lei, următoarele fapte:

 1.  refuzul de a permite accesul reprezentanţilor organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice.
 2. vânzarea sau încredinţarea animalelor de companie persoanelor până la vârsta de 16 ani fără consimţământul expres al părinţilor sau al altor persoane care deţin responsabilităţi parentale.

Constituie infracţiuni săvârşirea următoarele fapte :

 • uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.
 • practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive.
 • organizarea de lupte între animale sau cu animale.
 • folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea.
 • rănirea sau schingiuirea animalelor.
 • intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.
 • uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea.
 • Nerespectarea normelor sanitar-veterinare, privind incinerarea cadavrelor câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse.

Se poate dispune ca pedeapsă complementară:

 • interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.
 • măsura confiscării animalelor.