Informare 15.02.2017

 Reguli generale de deținere și creştere a câinilor considerați agresivi și periculoși

 – Prin câini agresivi se înţelege orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private.

– Proprietarii unor astfel de câini trebuie sa aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu și să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

– Proprietarii de câini considerați periculoși trebuie să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, precum și o declarație pe proprie răspundere privind numărul de identificare al câinelui, aplicat prin  microcip, efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  efectuarea sterilizării câinilor și încheierea asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câini.

– Accesul cu acești câini în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.

– Accesul câinilor în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham.