Informare 13.02.2017

Reguli generale privind deţinerea şi creşterea câinilor în blocuri sau spaţii cu mai multe apartamente:

– Pentru deţinerea şi creşterea animalelor de companie în apartamente situate în blocuri de locuinţe sau în clădiri cu mai multe apartamente, este nevoie de acordul asociaţiei de locatari sau proprietari (acolo unde nu există asociaţii, cu acordul majorităţii locatarilor din imobil), acord care trebuie actualizat anual.

– În spaţiile de folosinţă comună ale clădirilor este interzisă creşterea sau cazarea câinilor, ori lăsarea lor liberă. În curţile comune este permisă creşterea sau cazarea câinilor numai dacă sunt ţinuţi legaţi sau în spaţiu îngrădit.

– Deținătorii de animale de companie care folosesc spații în comun (casa scărilor, spălătorii, etc.) au obligația de a respecta normele generale de curățenie, igienă și întreținere în condiții optime a spațiului în comun, fără a aduce atingere ordinii și liniștii publice, precum și drepturilor celorlalţi proprietari/locatari.

– Se interzice deținerea câinilor de către Asociațiile de proprietari/locatari pe spațiile de folosință comună, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public.