Consum de semințe……. în parcuri

   Parcurile reprezintă  o veritabilă oază de relaxare, fapt dovedit de numărul tot mai mare de persoane care ,,profită” până la ore târzii de ambianța acestor amenajări ale Primăriei municipiului Mediaş.  Din păcate, unii dintre cetățenii municipiului, preponderent tineri, dar nu numai, nu  respectă nici  regulile elementare de bun simț privind păstrarea curăţeniei și nu respectă nici pe concetățenii lor, care doresc să se  bucure de posibilitatea de a se plimba într-un mediu curat, poate cel mai vizibil mod fiind acela de a arunca pe jos resturile rezultate ca urmare a consumului de semințe comestibile.

   Precizăm că această atitudine negativă se manifestă, din păcate, și în alte locații de pe domeniul public al  municipiului, din care amintim  doar spațiile de joacă amenajate, deși sunt mult mai multe.

  Lucrătorii Poliției Locale Mediaş desfășoară permanent activități  de identificare, avertizare și sancţionare a persoanelor care nu respectă normele de convieţuire socială şi prevederile H.C.L.Mediaş nr.166/2009, privind gospodărirea municipiului Mediaş, dar în final, depinde enorm de mult de atitudinea fiecăruia dintre noi, “ca cetățeni ai urbei”,  ca încercarea de a  diminua  acest degradant și molipsitor ,,viciu” să fie una cu efecte vizibile și de durată.

   În sensul celor prezentate mai sus, H.C.L.Mediaş nr.166/2009 stipulează următoarele :

ART. 1.

Alin.(1) Faptele săvârşite de persoane fizice, cu încălcarea normelor privind managementul deşeurilor, curăţenia stradală şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, păstrarea ordinii şi liniştii publice constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

13. aruncarea pe străzi, stadioane, parcuri şi în orice alte locuri publice, a resturilor rezultate ca urmare a consumului de seminţe comestibile, a sticlelor de plastic, a ambalajelor şi a resturilor alimentare şi nealimentare, cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

   În ultima perioadă au fost sancţionate contravenţional, pentru  comiterea unor asemenea fapte,  un număr de 5 persoane și au fost avertizate verbal un număr de 16 persoane.

   Recomandăm tuturor celor care constată comiterea unor astfel de fapte să sesizeze telefonic Dispeceratul Poliţiei Locale Mediaş, la nr. de telefon 0269/841394, sau să se adrese patrulei auto sau pedestre aflate în apropiere.

4321