Comunicat 31.10.2016

   Odată cu răcirea vremii și apariția fenomenelor naturale precum, ploile abundente, apar tot mai des fapte de natura murdăririi carosabilului cu noroi rezultat de pe roţile vehiculelor care ies de pe câmp sau din şantiere.

   Recomandăm conducătorilor auto să-și ia măsuri pentru a evita săvârșirea unor astfel de fapte.

   Vom acorda o atenţie sporită acestui fenomen, iar acolo unde se constată săvârşirea de fapte de natura celor menţionate mai sus se vor lua masurile legale care se impun.

   Reamintim conducătorilor de vehicule prevederile art. 26 lit. ,,a” din HCL Mediaş nr.103/2008, ,,intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe senile, precum şi pierderea, prin scurgerea din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii”, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 150 lei la 250 lei.