Comunicat 29.05.2019

            Având în vedere prevederile art.40 alin. (1) lit. „a” şi art.50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

  1. Onișor Maria-Andreea          admis
  2. Zamfir Marius-Cătălin           admis

         Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 07.06.2019, ora 09,00 la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş.

         Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Cîndescu Cosmina, consilier, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare.

         Afişat astăzi, 29.05.2019 ora 14,00 la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş.