Comunicat 27.07.2017

    În perioada vacanţei de vară a elevilor şi studenţilor se constatată o creştere a numărului faptelor de natura tulburării liniştii şi ordinii publice, atât în imobile cu destinaţia de locuinţe, cât şi pe domeniul public, cu precădere în zonele unde sunt amenajate parcuri şi spaţii de joacă. Aceste fapte constau în principal în utilizarea de aparatură muzicală la volum ridicat, în diverse discuţii purtate pe un ton extrem de ridicat şi fără a ţine cont de oră sau de prezenţa altor persoane în preajmă. Alte fapte de natura tulburării liniştii publice, sunt cele rezultate din ambalarea excesivă a motoarelor, motocicletelor, precum şi din utilizarea necorespunzătoare a diverselor dispozitive audio aflate în dotarea autovehiculelor.

    Precizăm faptul că această atitudine se manifestă atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, situaţiile descrise anterior producând un grad crescut de disconfort fonic, afectând negativ liniştea locuitorilor din municipiu.

    Reamintim faptul că săvârşirea de fapte de natura celor prevăzute la art. 2, pct.25 şi 26 din Legea nr.61/1991, republicată, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 200 la 1500 lei, astfel:

Art. 2.

Pct.25. “tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”;

Pct.26. “tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora”.

    Pentru sesizarea oricăror fapte de natură contravențională, vă recomandăm să sunaţi la Dispeceratul Poliţiei Locale Mediaş, la numărul de telefon: 0269/841394, să vă adresaţi patrulei pedestre sau auto aflată în apropiere sau să ne contactaţi pe adresa de e-mail: sesizari@politialocalamedias.ro.