Comunicat 26.03.2018

Păstrarea curăţeniei pe domeniul public reprezintă o îndatorire civică a tuturor locuitorilor municipiului Mediaş  şi ai localităţii Ighişul  Nou.

În perioada următoare agenţii Poliţiei Locale Mediaş vor verifica modul de respectare a prevederilor legale referitoare la păstrarea curăţeniei pe domeniul public al localităţilor susmenţionate. Aspectele  prioritare avute în vedere sunt cele referitoare la mizeria provocată de resturile  rezultate din consumul de seminţe  comestibile, de aruncarea pe străzi, în parcuri şi în spaţiile de joacă amenajate, a ambalajelor de hârtie, plastic şi sticlă dar şi altor  resturi  alimentare şi nealimentare, şi neutilizarea în acest scop a coşurilor stradale amplasate pe domeniul public.

Nerespectarea  obligaţiei de a păstra curăţenia pe domeniul public se sancţionează cu amendă contravenţională.