Comunicat 18.01.2018

   Ca urmare a apariţiei zăpezii, sunt afectate căile de deplasare pietonală, fapt care îngreunează deplasarea în siguranţă a pietonilor.

  Fiecare cetăţean este obligat să-şi ia toate măsurile pentru curăţarea zăpezii imediat după depunere şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează, în vederea asigurării circulaţiei normale a pietonilor.

  Potrivit prevederilor H.C.L. Mediaş nr.166/2009, aruncarea zăpezii din curţi proprietate personală pe căile publice de acces, parcarea autovehiculelor, în această perioadă, astfel încât să fie stânjenită funcţionarea utilajelor de deszăpezire şi totodată necurăţarea zăpezii imediat după depunere şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează, constituie contravenţii care se sancţionează cu amendă de la 300 lei până la 500 lei pentru persoane fizice şi respectiv cu 1.000 lei până la 1.500 lei pentru persoane juridice.

   În toată această perioadă agenţii Poliţiei Locale Mediaş vor desfăşura acţiuni de verificare a modului de respectare a obligaţiilor cetăţenilor, iar acolo unde se constată încălcări ale prevederilor în vigoare, vor lua măsurile legale care se impun.