Comunicat 17.10.2016

         În perioada următoare Poliţia Locală Mediaş va acorda o atenţie sporită faptelor de natura  staționării cu autovehiculele care efectuează transport public de persoane în regim de taxi, peste limita numărului de locuri de așteptare stabilite cu această destinație, iar acolo unde se constată săvârşirea de fapte de natura celor menţionate mai sus, se vor lua măsurile legale care se impun.

      Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din HCL Mediaș nr. 166/2009 ,,Conducătorii auto care staţionează cu taximetrele peste limita numărului de locuri de aşteptare stabilite cu această destinaţie, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 – 500 lei .

        Totodată, reamintim conducătorilor autovehiculelor  care circulă în regim de taxi, prevederile din  Legea nr. 349 / 2002 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, conform cărora este interzis  fumatul în mijloacele de transport în comun. În această categorie sunt încadrate  toate vehiculele utilizate pentru transportul contra cost al persoanelor.

       Nerespectarea prevederilor  menţionate mai sus,  constituie contravenție și se sancționează  cu amendă contravențională, in cuantum cuprins între 100 – 500 lei.