Comunicat 12.04.2018

    În ultimii ani, în municipiul Mediaş a crescut numărul iubitorilor de animale de companie, însă parte dintre aceştia au neglijat obligaţiile pe care le au în astfel de situaţii.

    De cele mai multe ori s-a constatat faptul că persoanele care plimbă animalele de companie în spaţiile publice, nu iau măsurile de îndepărtare a reziduurilor provenite de la acestea. Este neplăcut să te plimbi prin parcuri şi zone verzi şi să întâlneşti astfel de ,,surprize”.

   Fiecare deţinător de animale de companie, atunci când se plimbă pe domeniul public, are obligaţia să  dispună de materiale necesare pentru curăţarea locului şi să îndepărteze rezidurile provenite de la acestea. Prin materiale necesare păstrării curăţeniei se înţelege fie ca însoţitorul să aibă asupra sa mătură, făraş, fie pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă.

   Însoţitorii animalelor de companie vor avea în mod obligatoriu pe timpul plimbării, asupra lor, actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui.

   Neluarea unor astfel de măsuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150 lei – 300 lei, în conformitate cu prevederile HCL Mediaș nr. 52/2009.

   Agenţii Poliţiei Locale vor urmării modul de respectare al prevederilor legale, iar acolo unde se constată nerespectarea acestora se vor aplica sancţiuni contravenţionale.