Comunicat 06.08.2019

Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna iulie 2019

Pe parcursul lunii iulie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                 663
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      254
 • persoane sancţionate cu amendă                           273
 • deplasări la reclamații                                             116

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 62 sancțiuni cu o valoare de 21.850 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 24 sancțiuni cu o valoare de  105.500 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 75 sancțiuni cu o valoare de 22.040 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 13  sancțiuni cu o valoare de 7.150 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 5 sancțiuni cu o valoare de 1.200 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 80 sancțiuni cu o valoare de 24.000 lei;
 • HCL.nr.103/2008-privind administrarea şi utilizarea căilor publice: 2 sancțiuni cu o valoare de 640 lei;
 • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 8 sancțiuni cu o valoare de 1.200 lei;
 • HCL. nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 4 sancțiuni cu o valoare de 1.400 lei.

Suma totală din amenzi pe luna iulie 2019 – 184.980 lei.