Comunicat 06.01.2017

    Poliţia Locală  Mediaş  va desfăşura acţiuni permanente de  verificare a modului de respectare a legislaţiei naţionale şi locale, referitoare la regimul de deţinere a câinilor.

    Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, inclusiv a iubitorilor de animale, se vor desfăşura activităţi de promovare a legislaţiei  specifice, şi de prevenire a încălcării legislaţiei, totodată vă prezentăm  o serie de reguli generale  privind  deţinerea  şi creşterea câinilor în municipiul Mediaş.

Reguli generale privind deţinerea şi creşterea câinilor:

– Deținătorii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, precum și a celor referitoare la protecția și bunăstarea animalelor.

– Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie,

rasă, sex, vârsta și categorie de producție: un adăpost corespunzător; hrana şi apa suficiente;

posibilitatea de mişcare suficientă; îngrijire şi atenţie.

– Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice tratamente rele, precum: lovirea, schingiuirea şi alte asemenea cruzimi.

– Potrivit legislației în vigoare, proprietarii de câini au obligația să prezinte câinele la medicul veterinar pentru microcipare şi înregistrarea acestuia în RECS (Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân).

– Este obligatorie sterilizarea câinilor din rasele comune și a metișilor.

– Câinii neidentificați şi neînregistrați aflați în spațiile publice sunt considerați câini fără stăpân și vor fi ridicați de serviciul de ecarisaj.

– Conform prevederilor H.C.L. Mediaş nr.166/2009, deținătorii de câini sunt obligați ca în termen de 7 zile de la dobândire, să-i declare la Primăria Municipiului Mediaş.

Reguli generale privind deţinerea şi creşterea câinilor în blocuri sau spaţii cu mai multe apartamente:

– Pentru deţinerea şi creşterea animalelor de companie în apartamente situate în blocuri de locuinţe sau în clădiri cu mai multe apartamente, este nevoie de acordul asociaţiei de locatari sau proprietari (acolo unde nu există asociaţii, cu acordul majorităţii locatarilor din imobil), acord care trebuie actualizat anual.

– În spaţiile de folosinţă comună ale clădirilor este interzisă creşterea sau cazarea câinilor, ori lăsarea lor liberă. În curţile comune este permisă creşterea sau cazarea câinilor numai dacă sunt ţinuţi legaţi sau în spaţiu îngrădit.

– Deținătorii de animale de companie care folosesc spații în comun (casa scărilor, spălătorii, etc.) au obligația de a respecta normele generale de curățenie, igienă și întreținere în condiții optime a spațiului în comun, fără a aduce atingere ordinii și liniștii publice, precum și drepturilor celorlalți proprietari/locatari.

– Se interzice deținerea câinilor de către Asociațiile de proprietari/locatari pe spațiile de folosință comună, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public.

Reguli privind plimbarea câinilor in spatiile publice:

– Plimbarea câinilor în spațiile publice este permisă doar cu condiția ca acesta să fie ținut în lesă, iar cei considerați periculoși, obligatoriu cu botniță.

– Pentru plimbarea câinilor în spațiile publice, este necesar să aveţi asupra dumneavoastră carnetul de sănătate al câinelui și să vă luaţi măsuri de îndepărtare a rezidurilor provenite de la acesta.

– Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului (alei, trotuare, parcuri, locuri de joacă etc.) a câinilor de companie, fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului afectat de murdărie şi evacuarea dejecţiilor fiziologice.

– Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor în locurile publice ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari.

Reguli generale de deținere și creştere a câinilor considerați agresivi și periculoși:

– Prin câini agresivi se înţelege orice câine care fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private.

– Proprietarii unor astfel de câini trebuie sa aibă vârsta minimă de 18 ani; să aibă capacitate deplină de exerciţiu și să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

– Proprietarii de câini considerați periculoși trebuie să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică  Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, precum și o declarație pe proprie răspundere privind numărul de identificare al câinelui, aplicat prin microcip; efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; efectuarea sterilizării câinilor și încheierea asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câini.

– Accesul cu acești câini în localurile publice, în mijloacele de transport  în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.

– Accesul câinilor în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă.

  Nerespectarea unor prevederi legale constituie infracţiune, iar cele care constituie contravenţii se sancţionează cu amendă de până la 5000 lei.

    În cadrul activităţilor desfăşurate  vor fi avute în vedere atât zonele  de case, cât şi cele cu blocuri,  precum şi persoanele juridice care folosesc câini pentru protecţia perimetrelor în care îşi  desfăşoară activităţile autorizate.

    Poliţia Locală va coopera  permanent  cu toate persoanele fizice şi juridice, cu instituţiile şi serviciile publice  abilitate  să implementeze  şi  să desfăşoare activităţi privind programul de  gestionare a câinilor fără stăpân.

    Recomandăm tuturor celor care constată comiterea unor fapte de natura celor prezentate mai sus, să sesizeze telefonic Dispeceratul Poliţiei Locale Mediaş  la nr. de telefon 0269/841394 sau să se adreseze direct patrulei auto sau pedestre aflate în apropiere.