Comunicat 04.09.2018

Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna august 2018

Pe parcursul lunii august 2018, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                               664
 • persoane avertizate verbal şi în scris                     261
 • persoane sancţionate cu amendă                          276
 • deplasări la reclamații                                            132

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 76 p.v. cu o valoare de 22850 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 14 p.v. cu o valoare de  13500 lei;
 • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 9 p.v. cu o valoare de 1800 lei;
 • Legea nr.92/2007-privind serviciul de transport public local: 1 p.v cu o valoare de 200 lei;
 • Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 2 p.v. cu o valoare de 2000 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 37 p.v. cu o valoare de 12035 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 19 p.v. cu o valoare de 9900 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 6 p. v. cu o valoare de 900 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 99 p.v. cu o valoare de 29700 lei.
 • HCL.nr.103/2008-privind administrarea şi utilizarea căilor publice: 3 p.v. cu o valoare de 790 lei.
 • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 10 p.v. cu o valoare de 700 lei.

 

Suma totală din amenzi pe luna august 2018 – 94375 lei.