Comunicat 04.01.2019

Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna decembrie 2018

Pe parcursul lunii decembrie 2018, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                441
 • persoane avertizate verbal şi în scris                     166
 • persoane sancţionate cu amendă                          221
 • deplasări la reclamații                                              28

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 32 p.v. cu o valoare de 20.100 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 19 p.v. cu o valoare de  76.000 lei;
 • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 2 p.v. cu o valoare de 400 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 75 p.v. cu o valoare de 22.250 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 7 p.v. cu o valoare de 7.000 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 2 p.v. cu o valoare de 600 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 83 p.v. cu o valoare de 24.900 lei;
 • HCL.nr.100/2017-privind  lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii: 1 p.v. cu o valoare de 2.500 lei;

Suma totală din amenzi pe luna decembrie 2018 – 153.750 lei.