Comunicat 03.07.2019

Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna iunie 2019

Pe parcursul lunii iunie 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

 • persoane legitimate                                                 629
 • persoane avertizate verbal şi în scris                      281
 • persoane sancţionate cu amendă                           239
 • deplasări la reclamații                                                91

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

 • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 57 sancțiuni cu o valoare de 17.050 lei;
 • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 20 sancțiuni cu o valoare de  108.500 lei;
 • Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 2 sancțiuni cu o valoare de 2000 lei;
 • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 54 sancțiuni cu o valoare de 15.950 lei;
 • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 11 sancțiuni cu o valoare de 4.650 lei;
 • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 5 sancțiuni cu o valoare de 1.300 lei;
 • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 74 sancțiuni cu o valoare de 22.200 lei;
 • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 12 sancțiuni cu o valoare de 1.750 lei;
 • HCL. nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 4 sancțiuni cu o valoare de 1.400 lei.

Suma totală din amenzi pe luna iunie 2019 – 174.800 lei.