Cadru Legal

Poliţia Locală Mediaș este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 254 din 29 noiembrie 2010 s-a înfiinţat, începând cu data de 01 ianuarie 2011, Poliţia Locală Mediaș – ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, sub conducerea primarului .

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Poliţia Locală Mediaș exercită atribuţii privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor în domeniile: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor.