Atentie, a sosit… iarna

        Având în vedere perioada sezonului de iarnă şi inerenta apariţie a fenomenelor meteorologice caracteristice acestui anotimp, respectiv zăpadă, polei, gheaţă, fenomene care afectează deplasarea în siguranţă a pietonilor şi a autovehiculelor pe domeniul public al municipiului, Poliţia Locală Mediaş reaminteşte medieşenilor despre necesitatea implicării civice a tuturor cetăţenilor, în sensul de a lua măsuri în vederea limitării efectelor acestor fenomene meteo.     Poliţia Locală Mediaş va desfăşura permanent activităţi de verificare a modului de respectare a obligaţiei cetăţenilor de a interveni în vederea limitării și chiar a înlăturării efectelor apariţiei fenomenelor respective şi de a se asigura astfel un climat de linişte şi siguranţă. Precizăm că, în scopul celor prezentate anterior, activităţile desfăşurate de poliţiştii locali vor avea, în prima fază, un caracter de informare şi prevenire iar ulterior de constatare a nerespectării prevederilor legale în vigoare şi de sancţionare contravenţională.     Pe această cale facem un apel către locuitorii municipiului, atât ca persoane fizice cât şi ca reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari sau locatari şi ai persoanelor juridice sau fizice autorizate precum şi către reprezentanţii diverselor instituţii de pe raza municipiului, de a acorda importanţa cuvenită înlăturării ţurţurilor care se formează, în această perioadă, la acoperişul imobilelor de domiciliu dar şi ale imobilelor unde se află sediile sau punctele de lucru autorizate, pentru a preveni în acest fel producerea unor evenimente nedorite.

În sensul celor prezentate mai sus arătăm că în H.C.L. nr. 166/2009, emisă de Consiliul Local al municipiului Mediaş sunt stipulate următoarele:

ART.1. Alin. (1) Faptele săvârşite de persoane fizice, cu încălcarea normelor privind managementul deşeurilor, curăţenia stradală şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, păstrarea ordinii şi liniştii publice constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

15. Aruncarea zăpezii din curţi proprietate personală pe căile publice de acces şi parcarea autovehiculelor, în perioada de iarnă, astfel încât să fie stânjenită funcţionarea utilajelor de deszăpezire a localităţii, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei.

18. Necurăţarea zăpezii imediat după depunere şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează, în vederea asigurării circulaţiei normale a pietonilor precum şi, în cazul formării poleiului, a neutilizării materialelor antiderapante, cu amendă de la 300 lei până la 500 lei.

Alin. (2) Faptele săvârşite de persoanele juridice, cu încălcarea normelor privind managementul deşeurilor, curăţenia stradală şi a spaţiilor verzi, îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, păstrarea ordinii şi liniştii publice, constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

8. Necurăţarea zăpezii imediat după depunere şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează, în vederea asigurării circulaţiei normale a pietonilor precum şi, în cazul formării poleiului, a neutilizării materialelor antiderapante, cu amendă de la 1.000 lei până la 1.500 lei.