Legi

Legea nr.155 din 12 iulie 2010 privind politia locala

Legea nr.61 din 27 septembrie 1991 privind ordinea si linistea publica

Legea nr.421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan

Legea nr.24 din 15 ianarie 2007  privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi 

Legea nr.54 din 19 martie 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic

Extras din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind persoanele cu handicap

Legea nr.185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Extras din legea nr 92 din10 aprilie 2007 privind serviciul de transport public local

Legea nr.238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal

Legea nr.205 din 26 mai 2006 privind protectia animalelor

Legea nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor 

Legea nr.217 din 22 mai 2003 privind prevenirea si combaterea violentei domestice

Legea nr.4 din 9 ianuarie 2008 privind violenta pe stadioane

Legea nr.38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in regim de taxi

Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor publice

Legea nr.349 din 6 iunie 2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr.319 din 14 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Legea nr.145 din 21 octombrie 2014 pentru reglementarea pieţei produselor din sectorul agricol