LEGE nr.217 din 22.05.2003-pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice