Informare privind activitatea Poliției Locale pe luna mai 2019

Pe parcursul lunii mai 2019, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:

  • persoane legitimate                                                 636
  • persoane avertizate verbal şi în scris                      224
  • persoane sancţionate cu amendă                           238
  • deplasări la reclamații                                               89

Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:

  • Legea nr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 61 p.v. cu o valoare de 23.900 lei;
  • Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 7 p.v. cu o valoare de  9.000 lei;
  • Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 6 p.v. cu o valoare de 1.200 lei;
  • Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 2 p.v. cu o valoare de 2000 lei;
  • OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 67 p.v. cu o valoare de 23.780 lei;
  • HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 12 p.v. cu o valoare de 6.400 lei;
  • HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 11 p.v. cu o valoare de 1.825 lei;
  • HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 59 p.v. cu o valoare de 17.700 lei;
  • Legea nr.349/2002-privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun: 7 p.v. cu o valoare de 2.200 lei;
  • HCL. nr.94/2018-privind locurile de parcare de domiciliu: 6 pv cu o valoare de 1.800 lei.

Suma totală din amenzi pe luna mai 2019 – 89.805 lei.