Cine suntem

  • Director executiv
  • Director executiv adjunct

În structura Direcției Poliţia Locală Mediaș sunt 2 servicii, 2 birouri şi 5 compartimente, după cum urmează:

  • Compartiment resurse umane şi financiar – contabil
  • Serviciul ordine  și liniște publică  cu 1 şef serviciu, care  are în subordine un birou cu 1 şef birou şi două compartimente:

- Biroul echipe mobile de intervenţie

- Compartimentul ordine şi liniste publică, pază obiective

- Compartimentul disciplina în construcții, control comercial și protecția mediului

  • Biroul circulație rutieră cu 1 şef birou
  • Serviciul administrativ şi juridic cu un şef serviciu care are in subordine următoarele compartimente:

- Compartimentul dispecerat și baza de date

- Compartimentul juridic şi evidență

Transparența veniturilor – Direcția Poliția Locală-2017
Transparența veniturilor – Direcția Poliția Locală-2018
Transparența veniturilor – Direcția Poliția Locală-2018-septembrie